VTM4 beboet voor inbreuk op bescherming van minderjarige kijkers

VTM4 beboet voor inbreuk op bescherming van minderjarige kijkers

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft VTM4 een administratieve boete van 12.500 euro opgelegd. Volgens de onafhankelijke toezichthouder voor de audiovisuele media schond de uitzending van de film ‘The guest’, op woensdag 30 september om 13.10 uur, bepalingen rond de bescherming van minderjarigen. Door de erg gewelddadige scènes is ‘The guest’ naar het oordeel van de VRM totaal ongeschikt voor kijkers onder de zestien jaar. Naast de keuze van het uitzendtijdstip ontbrak een akoestische waarschuwing of visueel symbool, zo meldt de regulator.

Een kijker had een klacht ingediend omdat de film “expliciet en gratuit geweld bevat, ongeschikt op dat uitzenduur” en is de film niet geschikt voor kijkers onder de zestien jaar.

Na onderzoek volgt de VRM de klager. “Zij (jonge kinderen, nvdr.) kunnen de beelden niet in een juiste context plaatsen en er emotioneel geen afstand van nemen, wat kan leiden tot afstomping voor geweld, het aanjagen van angst of het aanwakkeren van agressie.” Het risico bestaat dat de inhoud schade toebrengt aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen overeenkomstig artikel 42, tweede lid, van het Mediadecreet, aldus het persbericht.

CAZ, de voorganger van VTM4, heeft in het verleden reeds een gelijkaardige inbreuk begaan, die toen werd bestraft met een administratieve geldboete van 2.500 euro. Eind 2018 gaf de zender aan dat de uitzenddienst extra aandacht zou besteden aan het uitzenduur van dergelijke films. “Deze nieuwe inbreuk toont aan dat deze werkwijze niet volstaat om te garanderen dat een soortgelijke inbreuk zich opnieuw voordoet.”

Corrigeer

MEER NIEUWS