Regering vraagt sociale partners toch voort te onderhandelen over hogere uitkeringen: “Deadline is 13 januari”

Regering vraagt sociale partners toch voort te onderhandelen over hogere uitkeringen: “Deadline is 13 januari”

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Foto: Photo News

Vakbonden en werkgevers gaan alsnog een poging doen om een akkoord te vinden over een verhoging van de uitkeringen. Ze doen dit op vraag van de regering. Dat is vernomen bij de sociale partners en wordt bevestigd door het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS)

Bonden en werkgevers proberen al maanden een akkoord te zoeken over de verdeling van de zogenaamde welvaartsenveloppe, bedoeld om de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) te verhogen. Het gaat om 700 miljoen euro, boven op de index.

Uitstel na uitstel

De wet voorziet erin dat de sociale partners voor 15 september daarover een advies moeten verstrekken. Maar dat is niet gelukt. De regering gaf vakbonden en werkgevers uitstel na uitstel, om uiteindelijk tegen 15 december een advies te willen. Maar ook die deadline werd niet gehaald. De sociale partners gingen uiteen zonder akkoord.

Na contact tussen de sociale partners en de regering, gaan bonden en werkgevers nog een poging doen om tot een gemeenschappelijk advies te komen. Dat wordt ook bevestigd bij minister Dermagne. “Nieuwe deadline is 13 januari”, klinkt het op zijn kabinet.

Corrigeer

MEER NIEUWS