Groot tekort aan Nederlandstalige agenten: politie wil Franstaligen inzetten, alvast op de luchthaven van Zaventem

 

 ©  ddl

Er is een dramatisch tekort aan Nederlandstalige politiemensen in ons land. De federale politie opperde daarom het idee om Franstaligen in te zetten, alvast op de luchthaven van Zaventem, Nederlandstalig gebied. Het voorstel zorgt voor grote beroering, bij politie en politiek. “Dit kan niet, ik ga de minister erover interpelleren in het parlement”, zegt Theo Francken (N-VA).

Dirk Coosemans

Het is een oud zeer: de gaten in de Belgische politierangen zijn groot. Volgens een laatste telling zijn er 1.600 agenten tekort. Dat tekort manifesteert zich vooral in het noorden van het land. “Het klopt dat we met een groot gebrek aan Nederlandstalige kandidaten kampen”, klinkt het bij de federale politie. Voor wat betreft de Franstalige kant is dat veel minder het geval. “Er zijn zelfs agenten op overschot waarvoor geen plaats beschikbaar is. Aangezien de Vlamingen op zijn, zullen we niet anders kunnen dan Franstaligen te importeren”, zegt een welingelichte politiebron daarover.

En daarom werd op het Onderhandelingscomité, voorgezeten door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden of haar plaatsvervanger, onlangs geopperd om Franstaligen in te zetten, alvast op de luchthaven van Zaventem waar ze honderd agenten te kort komen. “Het klopt dat de politietop met dat voorstel voor de dag is gekomen”, zegt Joery Dehaes van het ACV. “We stellen ons daar vragen bij. De inzet van Franstaligen ligt politiek heel gevoelig maar kan ook tot operationele problemen leiden”. Ook is het onduidelijk of de Franse PV’s van die agenten rechtsgeldig zouden zijn, valt te vernemen bij een andere vakbond.

Zowel op het kabinet als bij de federale politie verkoos men gisteren om geen commentaar te geven bij de zaak. “Het enige dat we kwijt kunnen is dat we de taalwet niet zullen overtreden”, klinkt het raadselachtig bij politiewoordvoerder Jonathan Pfund.

Theo Francken van de N-VA is niet te spreken over de gang van zaken. “Dit kan niet, hiervoor hebben we Halle-Vilvoorde niet gesplitst. De luchthaven ligt in het Nederlandstalig taalgebied en hier moeten Nederlandstalige agenten tewerkgesteld worden. De politietop speelt al langer met die idee, dat weet ik. Maar Jambon heeft dat altijd tegen kunnen houden. Ik vraag me af of de CD&V, die de minister van Binnenlandse Zaken levert, hier achter staat? Ik ga er haar er over interpelleren.”

Het kabinet van binnenlandminister Verlinden verkoos tot hiertoe om niet te reageren op de discussie.

Meer over Politie

Video

Keuze van de redactie