Assisen Brugge

West-Vlaming krijgt 27 jaar cel voor de moord op de Vietnamese studente Nguyen Thi Xuan (28)

West-Vlaming krijgt 27 jaar cel voor de moord op de Vietnamese studente Nguyen Thi Xuan (28)

Het openbaar ministerie vordert 28 jaar voor John Vandoolaeghe. Foto: Simon Mouton, rr

Brugge / Zonnebeke -

De assisenjury heeft John Vandoolaeghe (31) veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan (28). De openbaar aanklager had 28 jaar gevraagd. Volgens hem was er geen sprake van verzachtende omstandigheden. “De enige is zijn blanco strafblad. Al de rest kan ik niet aanvaarden.” In zijn laatste woorden aan de jury had Vandoolaeghe nog een laatste keer zijn spijt uitgedrukt. “Ik kan enkel beloven dat ik niet nog een tweede keer zoiets zal doen.”

Het hof en de gezworenen houden rekening met de ernst en de zwaarwichtigheid, en de gruwelijkheid van de gepleegde feiten, die “blijk geven aan een totaal gebrek aan normbesef”. In de motivatie klonk het dat er een “niet te schatten leed werd berokkend aan de familie van het slachtoffer en de partner”. “Een gebrek aan respect voor de fysieke en psychische integriteit van het slachtoffer dat vermoord werd in een totaal vreemd land, een twintigtal minuten na haar aankomst gedood.”

Het hof hekelde de “agressieve brutaliteit” van beschuldigde, maar ook de “koelbloedigheid”, zijn “helderheid van geest” en zijn “morbide ingesteldheid”. “Bijkomend wordt rekening gehouden met de beheerstheid, waarmee hij twee jaar lang doet alsof er niets aan de hand is. De aangehouden obsessie om nadien toch nog zijn seksuele voorkeur voldaan te zien, door andere vrouwen dan zijn partner.” In het arrest werd wel rekening gehouden met zijn blanco strafregister.

Tot slot richtte voorzitter Antoon Boyen zich nog rechtstreeks naar Vandoolaeghe. “Het is de gewoonte dat de voorzitter de veroordeelde nog toespreekt. Meestal gebeurt dat in hoogdravende bewoordingen om met moed en gelatenheid uw straf te ondergaan. Voor u wil ik het wat eenvoudiger zeggen: ge gaat nu de tijd hebben. Denk eens goed na over hetgeen gebeurd is. Denk eens na hoe het in de toekomst anders kan en moet. Ge gaat in de gevangenis de behandeling krijgen die je zelf verdient.”

“We gaan voldaan naar huis” en “dubbel gevoel”

Christine Onraet, advocaat van de ouders van het Vietnamese slachtoffer, reageert tevreden. “Ik heb het gevoel dat dit een juiste bestraffing is, gelet op de aard en de ernst van de feiten. We zijn blij dat we voor de ouders van Xuan een stem mochten zijn op dit proces. We gaan moe en voldaan naar huis.”

Koen Stubbe, raadsman van de ex-vriendin van John, zegt dat zijn cliënte een dubbel gevoel overhoudt aan het proces. “Aan de ene kant is ze opgelucht dat de zware weken achter de rug zijn. Het was een zware beproeving. De voorbije twee jaren waren lastig. Anderzijds had ze gehoopt om antwoorden te krijgen en heeft ze die nog altijd niet bekomen.”

Wat vooraf ging

John Vandoolaeghe (31) werd in de nacht van donderdag op vrijdag schuldig bevonden aan de moord op Nguyen Thi Xuan (28). Op de slotdag van het assisenproces mocht het openbaar ministerie starten met de vordering van zijn strafmaat. Aanklager Johan Lescrauwaet eist 28 jaar gevangenisstraf. “Er is volgens mij geen marge voor verzachtende omstandigheden. De enige is zijn blanco strafblad. Al de rest kan ik niet aanvaarden.”

LEES OOK. Aanklager op assisenproces: “Hij wilde haar doelbewust van de aardbol doen verdwijnen”

De aanklager vroeg de jury om “de ernst van de feiten” niet te vergeten. “Hij heeft haar gesmoord, een gruwelijke dood, 43 seconden lang geen lucht met dood tot gevolg. Hij heeft haar vervolgens gedumpt en in brand gestoken. Hallucinante feiten.”

West-Vlaming krijgt 27 jaar cel voor de moord op de Vietnamese studente Nguyen Thi Xuan (28)
Aanklager Johan Lescrauwat vordert 28 jaar voor Vandoolaeghe. Foto: BELGA

Volgens Lescrauwaet is John Vandoolaeghe een “doortrapte dader”. “Iemand die een moord plant, en het slachtoffer volledig uit de weg wil ruimen. Zij moest van de aardbodem verdwijnen. Dat alles gebeurde met een sprekend gemak. Een jobke dat hij heeft uitgevoerd, zoals elektriek leggen bij een ander.” De aanklager hekelde ook zijn “enorme gebrek aan empathie en emotie”. “Het feit dat hij dagenlang zijn dubbelleven kon volhouden. Voor zijn vriendin, voor iedereen. Hij is weliswaar geen seriemoordenaar, maar er zijn opvallende gelijkenissen. Zijn seksdrang brengt hem in de miserie, waardoor hij erge feiten pleegt en het hem er niet van weerhoudt om nieuwe seksuele activiteiten aan te houden. Het leed dat hij heeft veroorzaakt, heeft hem niet veranderd. Dat is eigenaardig.”

“Mokerslag”

Hans Beerlandt, de advocaat van Vandoolaeghe, noemt de vordering “een mokerslag”. “Een donderslag bij heldere hemel. Dat had ik echt niet verwacht. Hij is geen slecht mens. Hij heeft het slachtoffer nooit seksueel misbruikt of nodeloos lang laten lijden. Ik ben het er mee eens dat het verschrikkelijk erg is wat er gebeurd is. Hij had zich moeten aangeven, ik ga dat niet uit de weg. Maar er was de angst dat hij alles zou verliezen. Zijn zoontje, zijn vriendin. Natuurlijk is dat verbranden erg tragisch. Maar in zijn hoofd moest het lichaam verdwijnen uit schrik dat hij hen zou verliezen.”

West-Vlaming krijgt 27 jaar cel voor de moord op de Vietnamese studente Nguyen Thi Xuan (28)
Hans Beerlandt, de advocaat van Vandoolaeghe, noemt de vordering “een mokerslag”. Foto: BELGA

Volgens de verdediging zijn er wel degelijk “heel wat” verzachtende omstandigheden. Advocaat Beerlandt somde er een zestal op en verwees onder meer naar zijn zoontje (4). “Uit alle getuigenverklaringen blijkt dat John een goeie vader was. Hoe lang zal dat kind zijn vader nog moeten missen?”

De advocaat wierp vanzelfsprekend ook het blanco strafregister van zijn cliënt op. “Hoe langer John in de gevangenis blijft, hoe slechter voor de maatschappij. De frustraties groeien alleen maar in de gevangenis. Hoe langer men iemand laat zitten, hoe moeilijker een mens terugkomt in de maatschappij. Hij komt sowieso vrij, hé.”

“Sorry is hier niet op zijn plaats”

De verdediging benadrukte ook dat John Vandoolaeghe hard werkt in de gevangenis voor het onderhoudsgeld voor zijn zoontje en de schadevergoeding van de nabestaanden van het Vietnamese slachtoffer. “Naast de wil om te werken, gedraagt hij zich ook als een modelgedetineerde.”

Advocaat Beerlandt vroeg de jury op het einde om “redelijkheid” en opperde de mogelijkheid om een deel van zijn straf met probatieuitstel uit te spreken. “Doe niet aan oog om oog, tand om tand, daar komen we nergens mee. Billijk straffen vergt moed. Gun hem nog een toekomst.”

LEES OOK. John (31) lokte zijn slachtoffer met de belofte baby’s te maken, maar 20 minuten na haar aankomst was ze dood

John Vandoolaeghe vroeg zelf van voorzitter Antoon Boyen op het einde nog een allerlaatste keer het woord. Net zoals donderdagavond na de pleidooien haalde hij opnieuw een “spiekbriefje” uit zijn zak. “Dag mensen van de jury, het spijt me heel erg. Ik kan enkel hopen dat je me een tweede kans geeft zodat ik een goeie vader kan zijn voor zoontje, en de slachtoffers kan vergoeden. Ik kan enkel beloven dat ik niet nog een tweede keer zoiets zal doen.”

Corrigeer