Zuhal Demir: “Nog dit jaar compensatie voor eigenaars zonnepanelen met digitale meter”

Zuhal Demir: “Nog dit jaar compensatie voor eigenaars zonnepanelen met digitale meter”

Foto: Belga

De Vlaamse meerderheidspartijen wilden tijdens het debat in het Vlaams Parlement liever niet alleen opdraaien voor het debacle met de terugdraaiende tellers voor eigenaars van zonnepanelen. Maar die houding zette alleen maar meer kwaad bloed bij de oppositiepartijen. “Jullie hebben nooit naar ons geluisterd toen we waarschuwden voor de negatieve adviezen. In 2019 moest die digitale meter het koste wat het kost door de strot van de burgers worden geduwd.”

LEES OOK. Systeem terugdraaiende teller vernietigd: “Eigenaars zonnepanelen voor de zoveelste keer gejost” (+)

De door het Grondwettelijk Hof vernietigde regeling over de terugdraaiende tellers voor eigenaars van zonnepanelen stond woensdagnamiddag bovenaan de agenda van het Vlaams Parlement. Doordat de huidige coalitie uit dezelfde partijen bestaat als de vorige, leken Open VLD, N-VA en CD&V vooraf gedoemd om een hele namiddag kritiek te moeten slikken.

Maar Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz, die in 2019 samen met zijn collega’s Andries Gryffroy (N-VA) en Robrecht Bothuyne (CD&V) de geamendeerde regeling indiende, wees er Groen en SP.A bij zijn eerste tussenkomst al op dat het al te gemakkelijk was om nu te schermen met de adviezen van de Raad van State en de regulator VREG. “Wij hebben toen geprobeerd om rekening te houden met die adviezen en hebben tegenargumenten gegeven waarom wij dachten dat het wel een Vlaamse bevoegdheid was. Wij zijn nu teruggefloten. Ik aanvaard dat nederig. Maar het enige dat wij toen voor ogen hadden, was om de eigenaars van zonnepanelen niet in de kou te laten staan.”

‘On hold’

De oppositie verweet Schiltz dat hij daarmee een loopje nam met de geschiedenis. “U heeft toen, uit plat electoraal opportunisme, de regeling en de digitale meters door de strot van de eigenaars van zonnepanelen geduwd, in plaats van te wachten tot u juridische zekerheid had”, zei Bruno Tobback (SP.A). “Als de minister vandaag de installatie van digitale meters on hold kan zetten, waarom kon dat toen in 2019 niet?”

Groen en Vlaams Belang riepen de bevoegde Open VLD-ministers Bart Tommelein en zijn opvolgster Lydia Peeters ter verantwoording. “Meerdere keren, hier in het parlement, op de radio en televisie, hebben jullie de burgers verzekerd dat het rendement van hun zonnepanelen gegarandeerd was”, sprak Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens, “en dat ze zich geen zorgen moesten maken over de plaatsing van een digitale meter. Door hun vertrouwen te beschamen, heeft u niet alleen het vertrouwen in deze regering beschaamd, maar in de politiek in het algemeen.”

Compensatie

Dat Groen en SP.A zich bij de uiteindelijke stemming in het voorjaar van 2019 onthielden en niet tegenstemden, is volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska geen argument. “Blijkbaar is de onthouding de nieuwe ja-stem. U lachte toen de voorstellen van de oppositie gewoon weg, net zoals u de argumenten van de Raad van State arrogant van tafel veegde.”

Tommelein, vandaag Parlementslid, is bereid om minstens “een stuk van de verantwoordelijkheid”, op zich te nemen. “Maar ik heb dit alles niet gedaan om de mensen te bedriegen. Integendeel. Ik was ook verantwoordelijk om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. Als we als overheid die cijfers niet halen, dan kost dat de belastingbetaler ook geld.”

De Vlaamse regering besliste meteen na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof al om de honderdduizenden gedupeerde gezinnen te compenseren. Het criterium daarbij wordt dat iedereen – zowel wie al een digitale meter heeft als wie er nog een moet laten installeren – op een termijn van vijftien jaar een rendement van vijf procent moet krijgen. Huidig minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), noemt dat “een redelijke compensatie, die nog dit jaar moet worden uitbetaald”. De technici zijn momenteel bezig om zo’n regeling uit te werken. “Daarna moet die naar de Raad van State. Hopelijk is dat in april juridisch in orde zodat we dan kunnen beginnen met de uitbetaling”, aldus Demir. De Vlaamse regering heeft voor de compensatie 500 miljoen euro voorzien.

Volgens Bruno Tobback zijn dat middelen die eigenlijk voorzien waren voor nieuwe maatregelen om meer windmolens en zonnepanelen te financieren. “Maar nu moet u dat geld gebruiken om zonnepanelen die al geplaatst zijn te betalen.”

Corrigeer

MEER NIEUWS