Verboden fietsers inhalen in (te) smalle straten? Gent onderzoekt eigen ‘fietszones’

Verboden fietsers inhalen in (te) smalle straten? Gent onderzoekt eigen ‘fietszones’

Foto: fvv

Gent -

Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent onderzoekt of het mogelijk is delen van woonwijken met smalle straten om te vormen tot ‘fietszones’. Daar zou het verboden zijn voor automobilisten om fietsers in te halen.

Het idee komt overgewaaid uit Mechelen en Kortrijk. Daar werd in 2019 al beslist de volledige binnenstad te benoemen als één fietszone. In zo’n zone mogen auto’s geen fietsers inhalen, net zoals in een ...