De loonwet, het IPA, de welvaartsenveloppe: bonden en werkgevers raken het over niets eens. Maar waarover gaat het eigenlijk?

 

 ©  BELGA

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers zit nog maar eens in het slop. Over hoeveel de lonen in de privé mogen stijgen, zijn ze het roerend oneens. Een Interprofessioneel Akkoord is verderaf dan ooit. Maar wat is zo’n IPA eigenlijk? En hoe zit het met de loonwet waarover zoveel te doen is?

Farid El Mabrouk

Meer over Vakbonden

Hoofdpunten

Keuze van de redactie

Video