Eigenaars tweede verblijven willen verbod op niet-essentiële reizen juridisch aanvechten: “Wie weggaat, kan niet langer het coronavirus in België verspreiden”

Genrebeeld. 

Genrebeeld. 

Bron: BELGA

De eigenaars van tweede verblijven, verenigd in de vzw Tweres, willen het verbod op niet-essentiële reizen juridisch aanvechten. Ze hopen een uitzondering op het verbod te bekomen voor eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland. “We zijn niet voor ongecontroleerde toeristische reizen, maar willen dat wel mogelijk maken voor tweedeverblijvers”, zegt Jos Dumortier van de vzw.

Jos Dumortier. 

Jos Dumortier. 

De bedoeling is om een verzoekschrift in te dienen bij de Raad van State. “Maar eerst onderzoeken we nog de kans op succes en willen we zeker zijn dat er voldoende geïnteresseerden zijn om mee in de procedure te stappen”, aldus Dumortier. Hij schat dat beide zaken geen probleem zullen vormen.

Eind januari besliste de regering dat niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Dat verbod werd intussen verlengd tot 1 april. In bijlage bij het ministerieel besluit van 26 januari staat een lijst van de reizen die als “essentieel” worden beschouwd: reizen om professionele redenen, reizen voor humanitaire of familiale redenen, reizen van diplomaten en ministers, reizen om zorg te dragen voor dieren of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Niet logisch

Reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf staan echter niet in die lijst, en dat wil vzw Tweres juridisch aanvechten. De vzw vindt het verbod in elk geval “niet logisch”. “Want wie weggaat, kan niet langer het coronavirus in België verspreiden. Het zou logischer zijn om mensen te verbieden het land binnen te komen”, klinkt het. De vereniging wijst erop dat mensen met een tweede verblijf in het buitenland niet altijd van plan zijn om op korte termijn terug te keren naar België. “Zij zoeken vaak dat verblijf op voor langere tijd en blijven bovendien niet zelden ver weg van drukke toeristische oorden. Daarom vinden die eigenaars het uitgevaardigde verbod ongerechtvaardigd en disproportioneel.”

LEES OOK. Mag ik naar Nederland? En naar hotel aan onze kust? Dit mag wel en niet tijdens krokusvakantie (+)

Tweedeverblijvers laten hun eigendom niet graag lange periodes onbeheerd. Ze maken van de wintermaanden vaak gebruik om opknapwerken of herstellingen uit te voeren, klinkt het. Dat is vooral van belang voor eigenaars die hun eigendom willen verhuren. Daarnaast zijn er ook Belgen die elk jaar voor een vaste periode lange tijd naar het zuiden trekken. “Waarom die mensen aan de grens moeten worden tegengehouden en naar hun domicilie teruggestuurd, is voor ons een raadsel. De keuzes over wie wel en wie niet over de grens mag, zijn zeer willekeurig”, zegt de vzw.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie