“Evenwicht zoeken tussen virologisch en mentaal welzijn”: meer bezoek en soepeler regime in zicht voor woon-zorgcentra

“Evenwicht zoeken tussen virologisch en mentaal welzijn”: meer bezoek en soepeler regime in zicht voor woon-zorgcentra

Er staan versoepelingen voor de woon-zorgcentra in de steigers. Het adviesorgaan GEMS heeft daarvoor gisteren een advies uitgewerkt. In de rustoorden waar de vaccinatiegraad hoog genoeg is, zouden de bewoners binnenkort meer bezoekers mogen ontvangen. En ook activiteiten in de cafetaria zouden opnieuw kunnen doorgaan. De regionale regeringen hakken de knoop nog door.

“We bekijken in welke mate we toch wat meer bezoek kunnen toelaten in de woon-zorgcentra.” De GEMS, het corona-adviesorgaan van de overheid, is gisteravond laat nog bijeengekomen om zich te buigen over versoepelingen voor de rusthuizen.

Daar gelden op dit moment nog steeds heel strenge regels. Elke bewoner mag er slechts één vast knuffelcontact ontvangen. Daarnaast mag ook een andere dierbare langskomen, maar die moet te allen tijde afstand bewaren. Veel activiteiten zijn er bovendien niet mogelijk, aangezien de bewoners ook voortdurend afstand van elkaar moeten houden.

Mentaal welzijn

“We willen nu toch wat meer evenwicht zoeken tussen het virologische en het mentaal welzijn”, zegt een lid van de GEMS. “Daarom willen we vooral kijken naar de bezoekregeling. Bedoeling is dat we mondjesmaat meer bezoek zullen toelaten. In het begin zal dat nog niet spectaculair zijn, maar het moet toch mogelijk zijn om als koppel je ouders in het rusthuis eens te bezoeken.” Binnen de politiek wordt dan ook gesproken over 2 à 3 knuffelcontacten per bewoner.

Meer bezoek dus voor de rusthuisbewoners, maar ook enkele andere regels zouden soepeler kunnen worden. “We bekijken of activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes weer kunnen doorgaan. Dan zou de cafetaria bijvoorbeeld opnieuw open kunnen, zonder dat er gegeten of gedronken wordt weliswaar.” Mogelijk goed nieuws dus voor de bingo-avond in het plaatstelijke rustoord.

Al is er toch nog één grote adder onder het gras. “Die regeling is wel op voorwaarde dat het woon-zorgcentrum een voldoende hoge vaccinatiegraad heeft bereikt. We denken aan 90 procent voor de bewoners en 70 procent voor het zorgpersoneel. Er moet dus zeker genoeg gevaccineerd zijn.”

Minder besmettelijk

Logisch natuurlijk, want die vaccinatie is net de reden dat de versoepeling kan worden doorgevoerd. Gisteren raakte een onderzoek uit Israël bekend dat aantoont dat er veel minder virus aanwezig is bij gevaccineerden wanneer ze na vaccinatie worden blootgesteld aan corona. “Dat wil zeggen dat gevaccineerden wellicht veel minder besmettelijk zijn naar derden toe”, zei vaccinoloog Pierre Van Damme gisteren aan VTM. Van Damme gaf aan dat een versoepeling voor wie al gevaccineerd is – de rusthuisbewoners – dan logisch is.

Morgen buigt de Vlaamse taskforce Zorg zich over al die informatie, bevestigt voorzitster Karine Moykens, die ook deel uitmaakt van de GEMS. Maar het zal finaal de politiek zijn die de knopen doorhakt. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil nog niet in zijn kaarten laten kijken, maar geeft aan het voorstel te zullen bestuderen. Al lijkt het onwaarschijnlijk dat de welzijnsminister een versoepeling van tafel zal vegen, als die door de virologen zelf geopperd is.

Corrigeer

MEER NIEUWS