Verzoek advocaat Optima-topman Jeroen Piqueur toegestaan: Hans Rieder wraakt onderzoeksrechter Annemie Serlippens

Verzoek advocaat Optima-topman Jeroen Piqueur toegestaan: Hans Rieder wraakt onderzoeksrechter Annemie Serlippens

Serlippens / Piqueur

Het wrakingsverzoek van Hans Rieder, advocaat van voormalig Optima Bank-topman Jeroen Piqueur, tegen de onderzoeksrechter die al vijf jaar het onderzoek leidt naar de ondergang van de bank, is ingewilligd. Dat heeft het Gentse hof van beroep donderdag beslist. Onderzoeksrechter Annemie Serlippens moet zich nu terugtrekken uit de zaak, waardoor het dossier vertraging oploopt.

In het dossier rond de gevallen Optima Bank-topman Jeroen Piqueur zou onderzoeksrechter Annemie Serlippens zich zin partijdig hebben opgesteld, stelde Hans Rieder. Het is het zoveelste wrakingsverzoek van de Gentse advocaat, die er intussen om bekend staat, maar in deze zaak krijgt Rieder gelijk. Het Gentse hof van beroep heeft geoordeeld dat onderzoeksrechter Serlippens zich moet terugtrekken uit de zaak-Optima.

Serlippens, die onlangs ook het gerechtelijk onderzoek voerde naar Schild & Vrienden, was zo goed als klaar met het onderzoek naar de val van Optima Bank. Spilfiguur Piqueur wordt verdacht van vier misdrijven: misbruik van vennootschapsgoederen, witwaspraktijken, inbreuken op de bankwetgeving en bedrieglijk onvermogen. De kerstperiode van 2017 bracht hij destijds samen met zoon Ruben in de cel door.

Verzoek advocaat Optima-topman Jeroen Piqueur toegestaan: Hans Rieder wraakt onderzoeksrechter Annemie Serlippens
Rieder Foto: BELGA

Niet onpartijdig

Rieder oordeelde dat Serlippens het vermoeden van onschuld schond en de “sereniteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid” zoek is in het 40.000 bladzijden tellende dossier. Het gaat onder meer om een rechtshulpverzoek aan Nederland waarbij de onderzoeksrechter schrijft dat ze “de gegevens van resultaten uit Zwitserland verder à charge en à decharge wil onderzoeken” en dus bij hoogdringendheid bepaalde onderzoeksdaden wil vragen. “Om de ware toedracht van de gepleegde feiten door voormelde inverdenkinggestelden verder en duidelijker in beeld te brengen...”

Rieder vond het ongehoord dat de onderzoeksrechter sprak over “gepleegde feiten” en diende daarop het wrakingsverzoek in.

Piqueur “tevreden”

“De cruciale vraag is welke invloed de wraking nu heeft op het reeds gevoerde gerechtelijk onderzoek”, zegt Kristiaan Vandenbussche, advocaat van een andere beklaagde in de zaak. “Is enkel het rechtshulpverzoek naar Nederland en de resultaten hiervan aangetast door nietigheid of staat het volledige onderzoek op de helling? Vermits de onderzoeksrechter partijdigheid wordt verweten, lijkt dit laatste ook een mogelijkheid.”

“Ik ben tevreden dat het hof ons is gevolgd en de onderzoeksrechter van het dossier heeft gehaald, maar anderzijds betreur ik dat dit opnieuw een vertraging zal betekenen”, reageert Piqueur op de uitspraak.

“De boeken werden volledig ten onrechte neergelegd”, herhaalt Piqueur. “Daar zijn zonder twijfel redenen voor te vinden. Maar die pistes zijn nooit ten gronde onderzocht. Nogal wat van de onderzoeksdaden die werden gesteld, blijken echter betrekking te hebben op activiteiten die dateren van lang voor het ontstaan van Optima Bank.”

Intussen is Rieder zelf veroordeeld door het Antwerpse hof van beroep voor smaad en bedreiging van een federaal parketmagistraat. Omdat de redelijke termijn overschreden werd, kreeg hij geen straf opgelegd en volstond een eenvoudige schuldigverklaring.

Corrigeer

MEER NIEUWS