Afgestudeerden van buiten de EU krijgen jaar tijd om job te zoeken in ons land

Afgestudeerden van buiten de EU krijgen jaar tijd om job te zoeken in ons land

Studenten van buiten de EU krijgen na het afstuderen in ons land voortaan een jaar om een job te zoeken. Dat is nu maar twee maanden.

Elk jaar komen ongeveer 10.000 studenten van buiten de Europese Unie in België studeren of aan onderzoek doen. Dat is in vergelijking met andere landen niet zo veel. Bij onze noorderburen zijn het er bijvoorbeeld dubbel zo veel. Maar Nederland geeft hen na het afstuderen wel een jaar de tijd om een job te vinden. Pas dan moeten ze terug naar het land van herkomst. Bij ons is dat al na twee maanden.

Daar past staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) nu een mouw aan. Omdat de EU ons daartoe al lang verplicht, maar ook omdat de CD&V-excellentie overtuigd is van het nut ervan. “Dit is een kans op een win-win situatie voor ons en het land van herkomst. Per jaar investeren wij 12.000 euro in de studie van een student. Waarom zouden wij hen dan onmiddellijk willen verliezen omdat ze onvoldoende tijd krijgen om een job te zoeken? Er zijn heel wat sectoren die nood hebben aan talent dat we niet vinden op de eigen arbeidsmarkt”, redeneert hij.

De ministerraad zet vandaag het licht op groen voor het wetsvoorstel van Mahdi. Niet elke job geeft overigens recht op een verlengd verblijf. Het moet gaan om hoogopgeleiden of knelpuntberoepen. En ook dan moet de verblijfsvergunning elk jaar worden hernieuwd.

Mahdi ziet de maatregel als een manier om de war on talent te winnen. Hij verwijst naar Moncef Slaoui, die veertig jaar geleden van Marokko naar België kwam om hier te studeren en in de VS nu Operation Warp Speed leidt om alle Amerikanen in te enten tegen corona.

Corrigeer

MEER NIEUWS