Vaccinatiecentrum kost tot eind augustus alvast 136.000 euro aan huur en inrichting

Vaccinatiecentrum kost tot eind augustus alvast 136.000 euro aan huur en inrichting

Marc Van Ranst meldde zich eerder al aan, in het Willebroekse vaccinatiecentrum. Foto: JB

Willebroek -

De huurregeling tussen de gemeente en het ingerichte vaccinatiecentrum op De Veert in de AED gebouwen kost tot eind augustus 136.000 euro. Het gaat om 56.000 euro huur en vier keer 20.000 euro huur per ingerichte vaccinatielijn.

Volgens burgemeester Eddy Bevers kwamen locaties als de sporthal De Schalk en/of sporthal Tisselt in principe eveneens in aanmerking als locatie. “Maar bij een heropstart van de sportsector zou deze vaccinatie-inrichting de sportwerking hypothekeren. Een tentendorp zou volgens offertes al gauw ruim 300.000 euro kosten”, zegt hij.

AED deed een voorstel voor de huur van een magazijn en de inrichting van het volledige vaccinatiecentrum. Het komt neer op 8.000 euro huur per maand en kost per vaccinatielijn 20.000 euro. De huur van het magazijn ging in op 1 februari. De kostprijs van de vaccinatiestraat is eenmalig 20.000 euro tot en met eind augustus. Bij verlenging kost elke vaccinatiestraat per maand nog een keer 2.500 euro huur of 10.000 euro per maand.

Subsidies

Voor de enveloppe infrastructuur ontvangt Willebroek een subsidiëring van 97.400 euro voor een eerste schijf voor de maanden februari en maart, voor april en mei en juni en juli is dat telkens 82.400 euro. De forfaitaire subsidie voor de infrastructurele en uitbatingskosten van ieder vaccinatiecentrum bedraagt 1,533 euro per inwoner per maand. Voor de inrichtingskosten krijgt Willebroek net als Puurs een bijkomende forfaitaire subsidie van 15.000 euro. Voor de huurprijs van de accommodatie wordt aan de dertien centrumsteden een bijkomende forfaitaire subsidie van 24.000 euro per maand toegekend. De hele samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst met AED voor dit vaccinatiecentrum is goedgekeurd door de gemeenteraad en de meerjarenplanning is aangepast.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio