Internationale studie: Spoeling van donorlever voorkomt galwegproblemen na transplantie

Internationale studie: Spoeling van donorlever voorkomt galwegproblemen na transplantie

Foto: UZ Leuven

Een donorlever die een perfusiebehandeling heeft gekregen - waarbij de lever met een koude, zuurstofrijke vloeistof gespoeld wordt op een speciale perfusiemachine - heeft minder kans om na de transplantatie problemen aan de galwegen te ontwikkelen.

Dat blijkt uit een internationale studie waaraan het UZ Leuven heeft meegewerkt. Het is de eerste studie wereldwijd die de effectiviteit van deze vorm van perfusie bewijst.

Ongeveer een kwart van alle patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan, krijgt na verloop van tijd last van galwegproblemen. Omdat de donorlever enige tijd buiten het lichaam moet worden bewaard, loopt de lever zuurstoftekorten op. Galwegen in de lever zijn erg gevoelig aan zo’n tekorten.

Problemen vaak drie maanden na transplantatie

Galwegproblemen uiten zich meestal ongeveer drie of vier maanden na de levertransplantatie. Veel voorkomende klachten zijn koorts, geelzucht en ontstekingen. Vaak zijn er extra behandelingen of ingrepen nodig, en soms is zelfs een nieuwe levertransplantatie vereist. Complicaties aan de galwegen zijn daarmee de belangrijkste oorzaak waaraan donorlevers verloren gaan.

In het onderzoek werden 156 patiënten gevolgd die een levertransplantatie ondergingen. De helft van de donorlevers werd voor de transplantatie twee uur gespoeld met een zuurstofrijke vloeistof, via machineperfusie buiten het lichaam. De andere helft van de donororganen werd koud bewaard op ijs.

Uit de resultaten blijkt dat galwegproblemen veel minder vaak voorkwamen in de eerste groep patiënten. Van die groep kreeg zes procent galwegproblemen, tegenover achttien procent uit de controlegroep. Bovendien waren de problemen vaak minder ernstig in de perfusiegroep. Het totale aantal opvolgbehandelingen voor galwegproblemen lag vier keer lager bij patiënten met een geperfuseerde lever.

“Behandeling van de donorlever met een zuurstofrijke vloeistof in de perfusiemachine beschermt de levers tegen de beschadiging en ontstekingsreactie die ontstaat als de bloedtoevoer naar de lever wordt hersteld, nadat de lever eerst tijdelijk geen zuurstof heeft gekregen”, zegt professor Robert Porte, van het Nederlands ziekenhuis UMCG dat de studie leidde. “We veronderstelden dat het daarmee ook zou beschermen tegen het ontstaan van galwegproblemen na de transplantatie. In dit onderzoek hebben we dat inderdaad aangetoond.”

“Baanbrekende studie”

“We zijn heel fier dat we vanuit het UZ Leuven aan deze baanbrekende studie konden meewerken”, vult transplantatiechirurg Diethard Monbaliu aan. “Jaren geleden al stonden we mee aan de wieg van dit innovatieve concept en droegen we bij aan het ontwikkelen van machineperfusie voor de lever. Ondertussen hebben we de techniek ook uitgebreid naar alle andere transplantatieorganen. We zijn ervan overtuigd dat machineperfusie een groot verschil maakt voor de patiënten en kijken ernaar uit om de techniek op bredere schaal toe te passen.”

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vakblad New England Journal of Medicine.

Corrigeer

MEER NIEUWS