Parket-generaal vecht schorsing van onderzoeksrechter in zaak-Piqueur aan

Parket-generaal vecht schorsing van onderzoeksrechter in zaak-Piqueur aan

Voormalig Optima Bank-topman Jeroen Piqueur Foto: Belga

Gent -

Het Gentse parket-generaal stapt naar het hof van Cassatie, om de wraking van onderzoeksrechter Annemie Serlippens in de zaak-Optima aan te vechten. Serlippens voerde het onderzoek naar voormalig Optima Bank-topman Jeroen Piqueur, maar zijn advocaat Hans Rieder liet haar vorige week wraken. Rieder verwijt haar partijdig te zijn.

Het Gentse hof van beroep besliste vorige week dat het wrakingsverzoek van Rieder gegrond was. Het hof oordeelde dat enkele passages in een document “een schijn van een gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid wekken.”

Onderzoeksrechter Serlippens, die al vijf jaar het onderzoek leidde, moest zich van het hof terugtrekken. Er zou een nieuwe onderzoeksrechter aangesteld worden. Wat dit allemaal betekende voor het onderzoek, dat in een eindfase zit, was niet meteen duidelijk. Het zou hoedanook voor veel vertraging zorgen.

Maar het Gentse parket-generaal gaat daar nu tegenin. Het parket is het niet eens met het arrest, en kondigt aan de beslissing te zullen aanvechten voor het hof van Cassatie.

Parket-generaal vecht schorsing van onderzoeksrechter in zaak-Piqueur aan
Onderzoeksrechter Annemie Serlippens Foto: fvv

Eén zinnetje

Spilfiguur Piqueur wordt verdacht van vier misdrijven: misbruik van vennootschapsgoederen, witwaspraktijken, inbreuken op de bankwetgeving en bedrieglijk onvermogen.

Hans Rieder, de raadsman van Piqueur, kon onlangs het dossier inkijken en hij struikelde daarbij over één document dat tussen de 40.000 pagina’s van het gerechtelijk onderzoek zat. Het gaat om een rechtshulpverzoek aan Nederland van 2 augustus 2018. Daarin vroeg onderzoeksrechter Serlippens de hulp “om ons te kunnen toelaten de ware toedracht van de gepleegde feiten door de inverdenkinggestelden verder en duidelijker in beeld te brengen.

Dat Serlippens het over “gepleegde feiten” had, en niet over “vermeende feiten”, vond Rieder een teken van partijdigheid.

Rieder stipte nog zes andere passages aan in het bewuste document. Van vijf van die passages oordeelde het hof van beroep vorige week dat ze “problematisch zijn.” “De combinatie doet twijfelen aan het onpartijdig en onbevooroordeeld optreden van de onderzoeksrechter.”

LEES OOK. “Hans Rieder legt bom onder dossier rond gevallen topman Optima Bank” (+)

Piqueur reageerde vorige week blij op het arrest, maar hij “betreurt de nieuwe vertraging”.

Corrigeer

MEER NIEUWS