COVID-19-pandemie leidde tot jaar van rechtencrisissen

COVID-19-pandemie leidde tot jaar van rechtencrisissen

Foto: BELGAIMAGE

Tijdens de pandemie hebben regeringen de noodsituatie op vlak van de volksgezondheid gebruikt om macht te verwerven, rechten te schenden en systematisch een aantal minderheden te verwaarlozen. Regeringen moeten hun beleid van schendingen terugdraaien en billijke toegang tot vaccins bieden, zowel om de pandemie te beëindigen als de kansen van iedereen om van zijn mensenrechten te genieten te verbeteren. Dat stelt Human Rights Watch woensdag in een rapport naar aanleiding van een jaar COVID-19-pandemie.

Het 54 pagina’s tellende rapport documenteert hoe de pandemie systemische zwakheden in de bescherming van basisrechten aan het licht heeft gebracht en volgens de mensenrechtenorganisatie tot een cascade van mensenrechtenschendingen heeft geleid.

“Hoewel de omvang en ernst van de volksgezondheidsbedreiging van de pandemie enkele beperkingen van de rechten rechtvaardigde, negeerden veel regeringen de richtlijnen voor de volksgezondheid en gebruikten ze de pandemie zelfs als een voorwendsel om de macht te grijpen en rechten terug te draaien. Sommige regeringen voerden bewegingsbeperkingen in die niet in verhouding stonden tot of ongepast waren voor de gezondheidsbedreiging. Regeringen voerden een discriminerend beleid in en autoriteiten dwongen maatregelen op een discriminerende manier op en met buitensporig - en soms dodelijk - geweld af.”

LEES OOK. Ook na corona zullen we niet meer overal vrij binnenwandelen zoals vroeger: moeten we daar nu triest of blij om zijn? (+)

Wettelijke basis

Het rapport wijst onder meer naar de wereldwijde toename van geweld op grond van geslacht, met name huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes. Vanaf april werden scholen gesloten waardoor naar schatting 1,4 miljard leerlingen in basis- en middelbare scholen in 192 landen werden uitgesloten. “De pandemie onderstreepte verder het belang van de bescherming van de rechten van werknemers, met name betaald ziekteverlof en verlof om gezinsredenen te garanderen.”

Human Rights Watch beveelt op basis van haar onderzoek veranderingen aan in de aanpak om herhaling van mensenrechtenschendingen aan te pakken en te voorkomen. Voor de volksgezondheid en in publieke noodsituaties kunnen beperkingen van sommige rechten gerechtvaardigd zijn, maar ze moeten een wettelijke basis hebben, strikt noodzakelijk zijn en evenredig zijn met het doel dat ze nastreven, en niet willekeurig noch discriminerend zijn. Overheden moeten ook samenwerken om de productie en distributie van vaccins op te schalen om universele en rechtvaardige toegang tot vaccins te bereiken.

LEES OOK. Samenscholingen in Antwerpen, Leuven en Luik: politie grijpt in en sluit parken af

Op de hoogte blijven van al het nieuws rond het coronavirus? Volg hier de laatste updates.

Meer over Coronavirus

Corrigeer

MEER NIEUWS

AANGERADEN