De strijd om West-Vlaanderen: regering raakt het maar niet eens over hertekening van Vlaanderen

De strijd om West-Vlaanderen: regering raakt het maar niet eens over hertekening van Vlaanderen
/ Brugge -

Het kluwen aan lokale samenwerkingsverbanden eenvoudiger maken en vooral afslanken. Met dat doel voor ogen werkt de Vlaamse regering aan een plan om Vlaanderen op te delen in zo’n 12 tot 15 regio’s. Ook maandagavond kwam het niet tot een akkoord, want CD&V blijft zich verzetten tegen het plan van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

Politiezones, zorgregio’s, afvalintercommunales, CAW’s, hulpverleningszones, lokale erfgoedcellen, sociale huisvestingsmaatschappijen,... De Vlaamse steden en gemeenten werken op verschillende niveaus ...

Meest gelezen uit de buurt