Open VLD start procedure uitsluiting Sihame El Kaouakibi

Voorzitter Egbert Lachaert is gestart met de procedure voor de uitsluiting van politica Sihame El Kaouakibi uit Open VLD. Dat laat de partij weten in een persbericht. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) laat ook weten dat de Inspectie Financiën een onderzoek gestart is.

“In februari werd Sihame El Kaouakibi reeds op non-actief gezet bij Open VLD naar aanleiding van de aanstelling van een bewindvoerder en de opstart van een onderzoek door het gerecht wegens vermeende malversaties bij de vzw Let’s Go Urban. Deze schorsing van het partijlidmaatschap was een bewarende maatregel, in afwachting van meer duidelijkheid en een beoordeling door het gerecht”, klinkt het.

Recent heeft voorzitter Egbert Lachaert kennisgenomen van het verslag van de voorlopig bewindvoerder. Daarin zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen, waarvan sommige onweerlegbaar lijken en niet te verzoenen zijn met de ethische standaarden die Open VLD als partij zichzelf oplegt. Meer bepaald gaat het om hoe omgegaan is met subsidies die, onder meer de Stad Antwerpen, voorzien heeft voor de werking van de vzw Let’s Go Urban. Dat valt te lezen in het persbericht.

Verder verduidelijkt de partij dat ze nota nam van de reactie van de raadsman van El Kaouakibi dat er geen kwaad opzet gemoeid is met het besteden van die middelen. “Zelfs indien dat het geval zou zijn, dan nog is de omgang met publieke middelen uiterst onzorgvuldig geweest. Dit beschadigt Open VLD als partij, terwijl zij niet betrokken is bij de feiten. Als liberale partij is het zorgvuldig en transparant besteden van belastinggeld een cruciale waarde van onze partij, waaraan hier afbreuk gedaan wordt”, klinkt het.

Open VLD laat wel weten dat El Kaouakibi haar verdediging moet kunnen voeren voor de bevoegde instanties. De partij baseert zich vandaag op de bekende feiten en daarom zal voorzitter Lachaert de uitsluiting als lid van Open VLD vragen aan de statutaire commissie. El Kaouakibi kan dan ook geen deel meer uitmaken van de liberale fractie in het Vlaams Parlement. Lachaert zal haar bij uitsluiting door de statutaire commissie ook oproepen haar parlementszetel op te geven.

Onderzoek

De Vlaamse Inspectie Financiën gaat alle subsidies die de voorbije jaren zijn toegekend aan vier vzw’s van Sihame El Kaouakibi onderzoeken. Als blijkt dat die Vlaamse subsidies verkeerd zijn aangewend, zal de Vlaamse overheid dat geld terugvorderen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Jos D’Haese (PVDA).

Sinds 2012 ontvingen de verenigingen Let’s Go Urban, WannaCatch, Wannawork en A Woman’s View samen zo’n 850.000 euro aan subsidies.

Corrigeer

MEER NIEUWS