Genetische link tussen gelaatstrekken en de vorm van onze hersenen

Genetische link tussen gelaatstrekken en de vorm van onze hersenen

Een internationaal team van KU Leuven- en Stanford-onderzoekers heeft 76 overlappende genetische locaties geïdentificeerd, die zowel ons gezicht als ons brein mee vormgeven. Dat heeft de KU Leuven dinsdag bekendgemaakt.

De onderzoekers vonden echter geen bewijs dat die genetische overlapping zich ook vertaalt naar iemands eigenschappen, risico op aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, of het gedrag van een persoon. Daarmee worden enkele hardnekkige pseudowetenschappelijke claims over wat op ons gelaat staat geschreven, ontkracht.

Er waren al langer aanwijzingen voor een genetische link tussen de vorm van ons gelaat en die van ons brein, zegt professor Peter Claes van het Laboratorium voor Beeldverwerking in Genetica (KU Leuven). “Maar onze kennis over die link was gebaseerd op onderzoek met modelorganismen en klinische kennis over uiterst zeldzame aandoeningen. Wij wilden de genetische link tussen de vorm van het gezicht en het brein van individuen veel breder in kaart brengen, en dat voor veelvoorkomende genetische variaties in de grotere niet-klinische populatie.”

Het team gebruikte een databank met MRI-hersenscans en genetische informatie van zo’n 20.000 mensen. “Om de MRI-scans te kunnen analyseren, moesten we de hersenen op de afbeeldingen opmeten en datapunten aanbrengen”, legt Claes uit. “Daarbij keken we specifiek naar variaties in het geplooide buitenoppervlak van de hersenen - de typische ‘walnootvorm’, zeg maar. Daarna linkten we de gegevens uit de beeldanalyses aan de beschikbare genetische informatie. Zo identificeerden we 472 genoomlocaties die een invloed hebben op de vorm van ons brein; 351 van die locaties werden nog nooit eerder gerapporteerd. In totaal bleken 76 locaties ook gelinkt te zijn aan de vorm van ons gezicht. Er is dus een overtuigende genetische link tussen de vorm van ons gezicht en ons brein.”

Minstens even belangrijk is wat de onderzoekers niet vonden, gaat Claes verder. De studie toont namelijk dat je iemands gedrag of cognitieve eigenschappen niet kan voorspellen op basis van gelaatstrekken. “Onze resultaten bevestigen dat er geen genetisch bewijs is voor een verband tussen iemands gezicht en het gedrag van die persoon. We willen ons dan ook expliciet distantiëren van pseudowetenschappelijke claims in die richting. Er zijn bijvoorbeeld mensen die beweren dat ze agressieve neigingen kunnen detecteren in gezichten met behulp van artificiële intelligentie. Zulke projecten zijn niet alleen volstrekt onethisch, ze missen ook elke wetenschappelijke basis”, besluit Claes. Ook een link tussen gezichtsvorm en neuropsychiatrische aandoeningen, zoals Alzheimer, schizofrenie en bipolaire stoornis, is niet gevonden.

Corrigeer

MEER NIEUWS