Buurtbewoners verzetten zich opnieuw tegen aan verkavelingsaanvraag Groentjen en Asschoutstraatje: “Nefast voor woonkwaliteit en leefbaarheid”

Buurtbewoners verzetten zich opnieuw tegen aan verkavelingsaanvraag Groentjen en Asschoutstraatje: “Nefast voor woonkwaliteit en leefbaarheid”

Protesterende buurtbewoners in het Asschoutstraatje aan het bordje met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Foto: ivh

Evergem -

Hoewel de verkaveling die de nv’s Ascot Construct uit Maldegem en Novus uit Brugge in een woongebied ligt, heeft het gemeentebestuur de aanvraag vorig jaar geweigerd. De bouwheren dienden echter een nieuwe aanvraag in. Zoals vorige keer hebben buurtbewoners bezwaren. Ze werden gebundeld in een petitie die door ruim dertig buren ondertekend is.

Ascot en Novus willen op de hoek van Groentjen en Asschoutstraatje een verkaveling met tien bouwloten realiseren. Vorig jaar werd ze geweigerd wegens een gebrek aan een totaalvisie van de ontwikkelaar ...

Meest gelezen uit de buurt