Interpretatie reglement zorgt voor uitstel subsidie 800 jaar Zaffelare

Interpretatie reglement zorgt voor uitstel subsidie 800 jaar Zaffelare

De Nieuwe Ontginning moet nog even wachten op subsidies voor de viering van 800 jaar Zaffelare Foto: RTL

Lochristi -

De toekenning van een projectsubsidie aan de Nieuwe Ontginning voor de organisatie van ‘Zaffelare 1221-2021 in historisch perspectief’ leidde op de gemeenteraad tot een discussie over het subsidiereglement.

Jaarlijks trekt de gemeente Lochristi een budget uit van 3.000 euro om bijzondere projecten een steuntje in de rug te geven. Het project wordt beoordeeld door de gemeentelijke cultuurraad die dan een voorstel overmaakt aan de gemeenteraad.

De vereniging “De Nieuwe Ontginning” heeft een gemeentelijke projectsubsidie aangevraagd voor de organisatie van “Zaffelare 1221-2021 in historisch perspectief”, een samenwerking tussen verschillende cultuurverenigingen waarbij meerdere historische avonden, de uitgave van een maandelijks krantje, een fietszoektocht en een tentoonstelling zullen worden georganiseerd.

“De cultuurraad heeft het project inhoudelijk getoetst aan de criteria van het bestaande reglement en stelt een subsidie voor van 750 euro. Daarbij werden de kosten voor de geplande tentoonstelling, technieken, gastsprekers en drukwerk in rekening gebracht”, verduidelijkte schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse.

Yvan Lybaert (N-VA) vond 750 euro voor dit project te weinig en stelde op de gemeenteraadszitting voor het bedrag alsnog op te trekken naar 1.500 euro. Schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse maakte daarop melding dat er nog projecten op het getouw staan, waarvan nog geen begrotingsdossier binnen is.

Lybaert was verrast door deze uitspraak en merkte op dat volgens het subsidiereglement enkel projecten in aanmerking komen, die uiterlijk op 31 augustus van het voorgaande jaar ingediend zijn. “In het dossier is geen enkele andere aanvraag terug te vinden. Eventuele andere projecten kunnen volgens ons reglement dan ook niet in aanmerking genomen worden”. Lybaert werd hierin ook gevolgd door Daniël De Knijf (Vlaams Belang) die een strikte toepassing van het reglement vroeg. “Anders moeten we geen reglementen opmaken”.

Na een korte discussie werd uiteindelijk besloten dit agendapunt te verdagen en volgende maand hierop terug te komen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio