Fraude

“Tot 400.000 euro van Let’s Go Urban verdwenen”: audit van stad Antwerpen wijst op verduistering door Sihame El Kaouakibi

Video: ATV

Uit de audit van de stad Antwerpen blijkt dat Sihame ­El Kaouakibi 300.000 tot 400.000 euro aan subsidies voor Let’s Go Urban verduisterd zou hebben.

Het schepencollege van Antwerpen bespreekt vrijdag het rapport dat de stedelijke financiële inspectie heeft opgesteld over de subsidies die de stad de voorbije jaren toekende aan Let’s Go Urban (LGU), de dansschool van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Het onderzoek bevestigt deels de informatie die uit een eerdere externe audit naar voren kwam.

Antwerpen keerde ongeveer 3,5 miljoen euro investeringssubsidies uit voor de bouw van het ­Urban Center, de thuisbasis van LGU. Daarvan zou zo’n 300.000 tot 400.000 euro niet gebruikt zijn voor de bedoelde bestemming. Ook van de 1,8 miljoen euro die LGU kreeg voor zijn dagelijkse werking, werd geld verduisterd, maar in mindere mate.

Uit de audit zou ook blijken dat de stad de uitgave van bepaalde van die bedragen – te goeder trouw – goedkeurde, vernam De Standaard. Vandaag zou burgemeester Bart De Wever (N-VA), die het dossier naar zich toe heeft getrokken, communiceren over de zaak. In elk geval is de stad van plan om LGU vandaag formeel in gebreke te stellen, waarna de raad van bestuur zich nog kan verdedigen. Pas daarna kan de stad eventueel de stekker uit het project trekken.

De afgelopen weken raakte ­bekend dat El Kaouakibi via haar vennootschappen van zowat alle ­beleidsniveaus subsidies kreeg om kansarme jongeren te helpen, van de federale en Vlaamse regering tot het district Antwerpen. Tegen El Kaouakibi loopt een gerechtelijk onderzoek voor mogelijk misbruik van subsidies. Volgens haar advocaten is er alleen sprake van een gebrekkige boekhouding en is er geen kwaad opzet in het spel. El Kaouakibi werd voor Open VLD verkozen in het Vlaams Parlement, maar ze heeft intussen haar lidmaatschap beëindigd.

Corrigeer

MEER NIEUWS