‘Sahara’ in Westhoekreservaat in ere hersteld

‘Sahara’ in Westhoekreservaat in ere hersteld

Zo’n zeven hectare natuurgebied werd vegetatievrij gemaakt. Foto: Reinhardt Strubbe

De Panne -

De duinen van natuurreservaat De Westhoek groeiden sinds de eeuwwisseling meer en meer dicht met helmgras en duindoorn, waardoor de biodiversiteit in het gedrang kwam. Daarom werd tussen oktober 2020 en maart 2021 een deel van de ‘Sahara van De Panne’ hersteld.

Het natuurreservaat De Westhoek is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust. Duinen met helmgras wisselen elkaar af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Het ...

Nieuws uit de buurt