Zul je belastingen moeten bijbetalen door je tijdelijke werkloosheid tijdens de coronapandemie?

 Zul je belastingen moeten bijbetalen door je tijdelijke werkloosheid tijdens de coronapandemie?

Foto: ISOPIX

Vanaf donderdag kunnen belastingplichtigen, die tijdens de coronacrisis tijdelijk werkloos werden, een gepersonaliseerde simulatie uitvoeren van hun belastingafrekening via de online tool TaxCalc.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil zo verrassingen vermijden nadat berichten waren opgedoken dat mensen “duizenden euro’s” zouden moeten bijbetalen.Door de coronacrisis kozen heel wat werkgevers voor de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid. Werknemers ontvingen daardoor een werkloosheidsbijdrage waar een onmiddellijke bedrijfsvoorheffing van 15% in plaats van de gebruikelijke 26,75% op werd geheven. De toenmalige regering deed dit om de werknemers in tijdelijke werkloosheid op korte termijn meer netto koopkracht te bezorgen. Een maatregel die vooral broodnodig was voor de laagste inkomens.

Laagste inkomens gespaard

Maar dat maakt dat het eventuele verschil bij de belastingafrekening, die er binnenkort aankomt, moet worden bijgepast of dat er dit jaar minder wordt teruggetrokken dan vorig jaar. Maar volgens minister Van Peteghem zijn de berichten over mensen die duizenden euro’s zouden moeten bijbetalen “ongenuanceerd en ook niet correct”. Zo blijkt volgens de minister uit de simulaties dat de laagste inkomens gespaard blijven van een eventuele extra bijdrage.

De verschillen op het vlak van bijbetalen of minder terugkrijgen in vergelijking met andere fiscale jaren doen zich vooral voor bij werknemers die op maandbasis halftijds tijdelijk werkloos waren. De bedrijfsvoorheffing wordt immers berekend op het maandloon. Wanneer men slechts een half maandloon krijgt in vergelijking met een maand zonder tijdelijke werkloosheidsuitkering, dan wordt er dus te weinig of zelfs géén bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat wordt niet gecompenseerd in de andere maanden zonder tijdelijke werkloosheidsuitkering. Dat verschil neemt toe naargelang het brutoloon stijgt.

Vanaf donderdag 22 april kunnen belastingplichtigen een beroep doen op de digitale berekeningstool ‘TaxCalc’. Deze tool bevat alle codes die ook in de definitieve belastingaangifte zullen staan.

Corrigeer