Gewest levert bouwvergunning af voor cartoonmuseum LE CHAT

Gewest levert bouwvergunning af voor cartoonmuseum LE CHAT

Foto: BELGA

Brussel -

Het Brussels Gewest heeft de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het gebouw waarin het cartoonmuseum LE CHAT zal worden ondergebracht op de site van het BIP aan de Koningstraat in Brussel.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kreeg de opdracht een hedendaags en moduleerbaar gebouw op te trekken, ontworpen door de architect Pierre Hebbelinck op een perceel tussen het BIP en Bozar, waar het zichtbaar zal zijn vanaf het Paleizenplein. Het gebouw van LE CHAT cartoonmuseum, een idee van Philippe Geluck, de geestelijke vader van het stripfiguur ‘De Kat’, zal in totaal zo’n 4.000 m2 bruto-oppervlakte beslaan, verspreid over zeven verdiepingen, waarvan drie onder de grond.

De MSI heeft erop toegezien dat de nieuwe constructie ook een betere toegang biedt tot de ondergrondse archeologische resten van het museumparcours van het Koudenbergpaleis en tevens extra ondergrondse opslagruimte creëert voor Bozar, met een directe toegang via de Henry Le Boeufzaal.

De MSI zal de buitenschil van het gebouw optrekken, terwijl Philippe Geluck de volledige inrichting van zijn museum zal financieren, met de steun van zijn mecenassen en privésponsors. Bozar financiert de werken die nodig zijn om de opslagruimte in de kelders te creëren.

Ambitieus project

Brussels Rudi Vervoort is verheugd “over deze belangrijke stap naar de concretisering van een ambitieus cultureel project voor het Brussels Gewest, op een plaats vol geschiedenis, in het hart van een plek die populair is bij Brusselaars die houden van cultuur en erfgoed, evenals bij Belgische of buitenlandse bezoekers”. Voor hem moet LE CHAT cartoon museum een nieuwe troef voor Brussel zijn en een mooie aanvulling op het ‘visitekaartje’ van het BIP - Huis van het Gewest, dat nu al plaats biedt aan de permanente tentoonstelling experience.brussels, de kantoren van visit.brussels, een grote interactieve maquette van gewest en diverse eenmalige en terugkerende evenementen, zoals de wekelijkse vergadering van de gewestregering.

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet verwelkomt het feit dat “LE CHAT cartoon museum “een einde zal maken aan een stadskanker. De projectleiders hebben blijk gegeven van creativiteit door een hedendaags ontwerp te passen in een historische omgeving. Deze gedurfde architecturale keuze valoriseert het werk van Philippe Geluck, die al sinds lang een ambassadeur van Brussel in het buitenland is.”

2024

Gilles Delforge, directeur van de MSI, legt uit dat de MSI “gezien de ingesloten ligging van het toekomstige gebouw, veel overleg heeft gepleegd met de culturele instellingen ernaast, maar ook met de vzw Kunstberg, Monumenten en Landschappen, visit.brussels, enz.”

Philippe Geluck is “blij en opgelucht dat deze stap genomen is! Ik kijk er met veel ongeduld naar uit naar de voltooiing van dit mooie project (waarvan ik het idee heb gelanceerd in 2008), zodat ik mijn liefde voor humoristische tekeningen, vrijheid van meningsuiting en cultuur, in de breedste en populairste betekenis van het woord, kan delen met het publiek.”

Het is de bedoeling om medio 2021 met de bouw te beginnen en deze eind 2023 te voltooien. Daarna zal het team van Philippe Geluck zorgen voor de inrichting van LE CHAT cartoon museum. De opening is gepland in 2024.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio