Resolutie rond aanpak intrafamiliaal geweld. “Kind centraal”

Resolutie rond aanpak intrafamiliaal geweld. “Kind centraal”

De plenaire Kamer heeft donderdagavond een kamerbreed gedragen tekst met aanbevelingen rond intrafamiliaal geweld goedgekeurd. Meerderheid en oppositie werkten bijna anderhalf jaar samen aan de resolutie.

De tekst bevat 34 aanbevelingen over alle aspecten van intrafamiliaal geweld. Dat gaat van fysieke en seksuele feiten tot vormen van psychologisch, economisch of zelfs online geweld binnen het gezin of tussen voormalige echtgenoten en partners.

Bijzondere aandacht is er voor kinderen die slachtoffer worden van zo’n conflict. De resolutie spreekt bijvoorbeeld expliciet van een ‘kindreflex’. Bij informatiedeling tussen de verschillende diensten moet er dan altijd gekeken worden naar de manier waarop de kinderen in het conflict het beste beschermd kunnen worden. De kindreflex moet ook centraal staan in de opleidingen bij politie en justitie.

De tekst zet daarnaast in op preventie en slachtofferhulp. Zo pleiten de Kamerleden voor sensibiliseringscampagnes op scholen, zodat kinderen geweld in het eigen gezin kunnen herkennen en om hulp kunnen vragen. De resolutie vermeldt ook de invoering van lokale antennes van de zorgcentra na seksueel geweld, zodat slachtoffers op maximum een uur van huis hulp kunnen vinden. Daarnaast vraagt de Kamer dat het snelrecht wordt toegepast bij intrafamiliaal geweld, dat het aanbod van therapie voor daders tijdens hun detentie wordt uitgebreid en dat politie en justitie aanklampend werken bij gezinnen die gekend zijn voor intrafamiliaal geweld. Tot slot willen de Kamerleden de praktijk van tijdelijke uithuiszettingen bij huiselijk geweld meer stroomlijnen. Nu is dat middel niet bij alle parketten even goed ingeburgerd.

Pas het begin

“Eindelijk staat het kind centraal”, reageert N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel, één van de trekkers van het dossier. De resolutie is wel slechts het begin, stipt ze aan. “Het komt erop aan dat de federale regering samen met de Vlaamse regering ook effectief met de aanbevelingen aan de slag gaat en concrete maatregelen neemt.” Van Peel vraagt ook nog bijkomende aandacht voor de impact van ernstige verslaafde ouders en toekomstige ouders op kinderen. “Mijn voorstellen liggen klaar”, zegt ze daarover.

Open Vld-Kamerleden Goedele Liekens en Marianne Verhaert spreken van een “krachtig signaal om intrafamiliaal geweld aan te pakken”. “De bestrijding is een gezamenlijke opdracht van de federale overheid en de deelstaten. We hebben één gezamenlijke doelstelling: partnergeweld en intrafamiliaal geweld moeten het land en de wereld uit.”

Het Adviescomité Maatschappelijke Integratie begon eind 2019 met de werkzaamheden rond de aanpak van intrafamiliaal geweld. Talloze vergaderingen en hoorzittingen later ligt er een resolutie klaar, die donderdagavond unaniem goedgekeurd werd in de plenaire vergadering van de Kamer, op onthoudingen van de cdH-fractie na.

Corrigeer

MEER NIEUWS