Alle leerlingen vanaf 10 mei weer voltijds naar school, meerdaagse uitstappen kunnen vanaf juni

Middelbare scholen mogen vanaf maandag 10 mei weer alle leerlingen voltijds ontvangen. Dat heeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) beslist na overleg met virologen en de onderwijspartners. De onderwijskoepels reageren tevreden op de beslissing.

Scholieren vanaf het derde middelbaar moeten al sinds de herfstvakantie halftijds de lessen volgen van op hun computer. Vanaf 10 mei komt daar eindelijk verandering in. Dan mogen scholen weer voltijds opstarten. De nadruk ligt op mogen, want het is geen verplichting. Het voorstel moet trouwens nog bekrachtigd worden door het Overlegcomité dat vanaf 16 uur elektronisch vergadert, al lijkt dat een formaliteit te worden.

Weyts motiveert de beslissing met het argument dat niets contactonderwijs kan vervangen. “Nu er in de brede samenleving stap voor stap meer dingen mogelijk worden, is het tijd om ook deze scholieren terug toegang te geven tot voltijds contactonderwijs”, zegt hij. “Het beste onderwijs krijg je tenslotte nog altijd in de klas, samen met je klasgenoten, oog in oog met je leerkracht.”

Vanaf juni kunnen scholen in eigen land ook opnieuw meerdaagse uitstappen organiseren in de klasbubbel.

Eigen vervoer

Om dat allemaal mogelijk te maken vragen de onderwijspartners het volgende:

- In de mate van het mogelijke met eigen vervoer naar school komen.

- De richtlijn opvolgen waarin jongeren gevraagd wordt zich tot één hobby te beperken.

- De brede samenleving wordt gevraagd om alle regels strikt na te leven.

Weyts wijst ook op de verdedigingsmuren die de voorbije tijd zijn opgetrokken tegen het coronavirus, zoals het gebruik van mobiele testteams en de contacttracing door CLB’s. Deze maatregelen moeten nog steeds nageleefd worden:

- Klassen maximaal verluchten en ventileren en luchtkwaliteit meten via CO2-meters.

- Lerarenkamer naar buiten verhuizen en als dat niet kan de basisregels - afstand houden, mondmasker dragen en ventileren - voldoende respecteren.

- Alleen digitaal vergaderen.

- Derden die essentieel zijn alleen toelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid noodzakelijk is.

Toch dringen de vakbonden er op aan dat er snel werk wordt gemaakt van de zelftesten. Alle leerkrachten zouden die twee keer per week moeten afnemen, wat neer komt op 400.000 exemplaren per week. In het Vlaams Parlement zei minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nog dat er pas midden mei zelftesten beschikbaar zouden zijn voor het onderwijs.

Koepels tevreden

De onderwijskoepels zijn tevreden met de beslissing. “Op deze manier kunnen we wat andermaal een atypisch schooljaar is, toch nog in de best mogelijke omstandigheden afsluiten”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Dit betekent veel voor onze leerlingen én voor onze collega’s. De signalen over de mentale gezondheid van veel jongeren zijn niet min. En ook de nood aan ondersteuning van onze leerlingen door onze onderwijsprofessionals is groot. De heropening biedt dus heel wat kansen om te zorgen voor het welbevinden van onze leerlingen en om nog maximaal het leren te garanderen.”

Ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is opgelucht. “We zijn tevreden dat scholen in alle voorzichtigheid de mogelijkheid hebben om het schooljaar voor onze leerlingen op een zo normaal mogelijke manier af te ronden. De noodkreten die we horen over de leervertraging en het mentale welbevinden kunnen het best worden beantwoord binnen de school. Zo kunnen de leerlingen alsnog de eindejaarsrituelen beleven en kunnen onze scholen ze ondersteunen en beter oriënteren voor de toekomst.”

Scholierenkoepel opgetogen

De Vlaamse Scholierenkoepel reageert ook opgetogen. “Dit is een goeie zaak voor het welbevinden én de leerkwaliteit”, zegt voorzitter Louis Notte (17). “Er zal ook aandacht moeten zijn voor het onthaal van leerlingen die toch bang zijn in de huidige situatie.”

VSK zette met succes de mogelijkheid tot meerdaagse uitstappen op de agenda van het sociaal overleg. “Dat er opnieuw meer perspectief komt voor activiteiten buiten school geeft hoop dat we op een toffe manier dit zware jaar kunnen afsluiten.”

Corrigeer

MEER NIEUWS