Uitwisselen van bepaald lesmateriaal wordt misschien strafbaar aan de UGent, studenten ongerust

Uitwisselen van bepaald lesmateriaal wordt misschien strafbaar aan de UGent, studenten ongerust

Foto: DVH

Gent -

Aan de UGent ligt een verbod met tuchtsancties op tafel voor studenten die examenvragen, videolessen of ander cursusmateriaal uitwisselen onder elkaar. Volledige cursussen en beelden zijn vaak auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zomaar gedeeld worden, zeker niet met commerciële studiebegeleiders, klinkt het. Maar het voorstel zorgt ook voor ongerustheid bij de studenten.

De raad van bestuur van de Gentse universiteit bekijkt deze week of er strengere regels worden ingevoerd over het delen van lesmateriaal. Dat schrijft het studentenblad Schamper maandag, en wordt bevestigd door de UGent.

Een verbod op het delen van notities en samenvattingen is niet aan de orde, benadrukt rector Rik Van de Walle. “Notities en samenvattingen kosteloos delen onder studenten zal sowieso mogelijk blijven. De UGent zal dat niet verbieden. Laat dat alvast klaar en duidelijk zijn.”

De strengere regels zijn vooral gericht tegen het doorgeven van opgenomen videolessen, uitgewerkte oefeningen, lijsten met oude examenvragen …

Tegen betaling

Het is de gewoonte dat het onderwijs- en examenreglement aan de UGent elk jaar aangepast wordt. Dit jaar wordt voorgesteld om de regels over het verspreiden van lesmateriaal te verscherpen. Daarvoor is een advies naar de raad van bestuur van de UGent gestuurd.

Cursusmateriaal wordt vaak uitgewisseld onder studenten, en niet alleen notities of samenvattingen, maar hele cursussen of opgenomen hoorcolleges. Het materiaal wordt soms ook aan studiebegeleiders doorgespeeld, die tegen betaling studenten helpen met hun studies. Dat laatste was al verboden – cursusmateriaal is namelijk auteursrechterlijk beschermd. De UGent wil nu ook studenten die zonder betaling lesmaterialen verspreiden, kunnen bestraffen met tuchtsancties.

“Het uitgangspunt is dat het niet toegelaten is om, wel of niet tegen betaling, beeldopnames en alle vormen van cursus- en examenmateriaal te verspreiden en vermenigvuldigen zonder toestemming van de bevoegde lesgever”, zegt de UGent.

Oefening baart kunst

De Gentse Studentenraad kan zich niet vinden in het advies. “Zoals het nu voorligt, wordt het verboden voor studenten om onder elkaar voorbeeldvragen, presentaties of oefeningen uit te wisselen”, zegt Maarten Buytaert, voorzitter van de Studentenraad. “Dat komt in een grijze zone terecht, waar je een tuchtsanctie riskeert.”

Lesmateriaal delen zal nog mogen, maar enkel via een nog te ontwikkelen digitaal platform dat de UGent samen met de studentenorganisaties wil oprichten. Proffen zullen daar kunnen meekijken en materiaal weg kunnen laten halen.

“Studenten mogen wel nog onderling notities en samenvatting delen, als het kosteloos en belangeloos gebeurt. Waarom wordt dat niet doorgetrokken naar alle studiemateriaal?”, vraagt Buytaert zich af.

Studenten hebben bijvoorbeeld veel aan het bekijken van oude examenvragen, om in te schatten hoe er geëvalueerd wordt. “Dat is echt niet te onderschatten. Oefening baart kunst. We vragen dat de studenten het vertrouwen krijgen om alle studiemateriaal onder elkaar kosteloos te mogen blijven delen.”

Onder voorwaarden

De UGent wijst er in een reactie op “dat studenten nog steeds gebruik zullen kunnen maken van lesnotities en samenvattingen van medestudenten”. ”Het delen van cursusmateriaal opgesteld door lesgevers zal onder voorwaarden ook mogelijk zijn.”

Of de nieuwe regels ingevoerd worden, moet op 7 mei beslist worden door de raad van bestuur van de UGent. “Dit zal daar zeer ernstig worden genomen”, zegt rector Van de Walle.

Corrigeer

MEER NIEUWS