Franstalig gemeenschapsonderwijs perkt examens in juni drastisch in

Franstalig gemeenschapsonderwijs perkt examens in juni drastisch in

Foto: BELGA

Het openbaar onderwijs in de Franse Gemeenschap (WBE, Wallonie-Bruxelles Enseignement) heeft beslist om de examens in juni drastisch in te perken om zoveel mogelijk lesdagen te hebben in dit schooljaar, dat andermaal door de coronapandemie werd verstoord.

In het middelbaar onderwijs, waar sinds de herfst grotendeels deeltijds afstandsonderwijs werd verstrekt, zullen enkel de overkoepelende examens in het tweede jaar (CE1D) en aan het einde van de cyclus (CESS) georganiseerd worden. Enkel de leerlingen van het zesde en zevende jaar middelbaar zullen summatieve examens of bekwaamheidstesten (voor de beroepsrichtingen) moeten afleggen. De examens blijven beperkt tot 7 halve dagen om nog zoveel mogelijk les te kunnen geven in de maand juni.

Geen herhalingsweek

Daarom wordt de scholen gevraagd om minstens tot 21 of 22 juni les te geven en geen herhalingsweek in te lassen. Ook moet het aantal lesvrije dagen (voor het verbeteren van de examens en het houden van klasseraden) tot een minimum beperkt worden.

De leerlingen van het eerste jaar middelbaar zullen geëvalueerd worden, zonder dat dat invloed heeft op het overgaan naar het tweede jaar. Die mogelijkheid geldt ook voor het 3de tot het 5de jaar, maar het is aan elke school om te beslissen dit te doen. Voor het lager onderwijs verandert er niets en wordt het CEB-examen op het einde van het zesde leerjaar georganiseerd. Ook de diagnostische test voor de leerlingen van het tweede leerjaar vindt plaats.

Het WBE-net herinnert de scholen eraan dat ook dit jaar het jaar dubbelen ‘uitzonderlijk’ moet zijn. Er zijn geen herexamens in september voorzien.

Het WBE-net telt ongeveer 15 procent van de leerlingen in het leerplichtonderwijs in de Franse Gemeenschap, wat neerkomt om 130.000 kinderen.

In de andere netten (gemeentelijk, provinciaal, vrij) is de organisatie van de examens minder uniform. Onderwijsminister Caroline Désir heeft de scholen tot welwillendheid opgeroepen gezien het ingewikkelde schooljaar voor de leerlingen. In naam van de pedagogische vrijheid kan eenzelfde houding over de examens niet opgelegd worden.

Weyts: “Doet inspanningen alle leerkrachten teniet”

Als je na al dat werk in een heel onderwijsnet bijna alle examens annuleert, dreig je al die inspanningen van leerkrachten teniet te doen”. Dat stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in een reactie op de beslissing van het gemeenschapsonderwijs van de Franse Gemeenschap (WBE) om de examens drastisch in te perken.

“De schoolteams hebben in ongeziene omstandigheden fantastische inspanningen geleverd om de scholen open te houden en les te kunnen geven”, aldus Weyts. “Als je na al dat werk in een heel onderwijsnet bijna alle examens annuleert, dreig je al die inspanningen van leerkrachten teniet te doen. En hoe ga je leerlingen nog gemotiveerd houden als je nu al zegt dat het toch niet meetelt wat ze in de komende weken nog leren, want er zijn toch geen examens meer.”

Hij wijst erop dat in Vlaanderen de scholen ‘enkele handvaten’ hebben gekregen. “We geven de raad om wel degelijk jaarevaluaties te doen, maar dan natuurlijk op een faire manier die rekening houdt met de bijzondere omstandigheden die er zijn geweest. Juist omdat het zo een abnormaal jaar is geweest, is het de moeite waard om in juni eens te bekijken waar elke leerling staat. En zo beloon je ook wie een inspanning deed”, besluit de Vlaamse onderwijsminister.

Corrigeer

MEER NIEUWS