Opzegtermijn van energieleverancier wordt in 2026 herleid naar 24 uur

Opzegtermijn van energieleverancier wordt in 2026 herleid naar 24 uur

Themabeeld Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Belgische consument moet in de toekomst nog sneller van energieleverancier kunnen veranderen. De ministerraad keurde daarvoor vrijdag een aanpassing van de elektriciteitswet goed die de opzegtermijn tegen 2026 terugbrengt naar 24 uur. Daarnaast wordt het elektriciteitstarief dynamischer.

“Door de wijziging van de elektriciteitswet zullen consumenten meer controle krijgen over hun keuzes”, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). De wijzigingen moeten er ook voor zorgen dat de consument nog actiever wordt op de elektriciteitsmarkt. De opzegtermijn wordt daarvoor dus van drie weken geleidelijk teruggebracht naar 24 uur in 2026. Dat zal het gemakkelijker maken om van energieleverancier te veranderen, zonder compensatiekosten, aldus de minister.

De wijzigingen moeten de elektriciteitsfactuur ook transparanter maken. Dat moet gebeuren via het dynamische tarief. Dat is een tarief berekend op basis van prijzen aangepast aan vraag en aanbod, waardoor de consument een prijs betaalt die de markt tot op de minuut nauwkeurig weerspiegelt.

“De consument zal dus in staat zijn om zijn verbruik aan te passen aan de hand van de gegevens die hij ontvangt. Bij negatieve elektriciteitsprijzen kunnen de dynamische tarieven de consument optimaal laten profiteren van momenten van overvloedige elektriciteit. Volgens dezelfde logica zal de consument worden aangemoedigd zijn elektriciteit te verbruiken buiten de piekvraag”, legt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uit.

“De actualisering van de elektriciteitswet is een essentiële stap om de burgers in staat te stellen actief deel te nemen aan de energietransitie. Dat begint met een modern wetgevend kader dat de consument beschermt, en een eenvoudige factuur die hem in staat stelt zijn verbruik echt te begrijpen”, aldus nog minister Van der Straeten.
Reclame:
Bespaar elk jaar gemiddeld € 230 op uw energiefactuur met Gaele, een initiatief van Test Aankoop. Meer info op Gaele.beCorrigeer

MEER NIEUWS