ACOD Spoor wil dat Infrabel stopt met gebruik glyfosaat: “Neem personeel terug aan”

ACOD Spoor wil dat Infrabel stopt met gebruik glyfosaat: “Neem personeel terug aan”

De Brusselse spoorwegvakbond ACOD Spoor vindt dat onkruid langs de sporen opnieuw met de hand moet worden gewied of dat er biologische producten moeten worden gebruikt. Daarmee reageert de vakbond op de aankondiging dat Infrabel een uitzondering krijgt om glyfosaat toch te mogen gebruiken langs de Vlaamse en Brusselse spoorwegen.

De speciale vergunning geldt 1 jaar in Brussel en 3 jaar in Vlaanderen. Infrabel mag om veiligheidsredenen pesticiden op een doelgerichte manier gebruiken.

Waarschijnljk kankerverwekkend

Onzin, vindt de socialistische vakbond, die vreest voor de gezondheid van de arbeiders. Glyfosaat wordt sinds 2015 door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek beschouwd als “waarschijnlijk kankerverwekkend”.

ACOD vindt dat er teruggegrepen moet worden naar de oude methodes. “De mensen van het onderhoud, vastbenoemd personeel van Infrabel, moesten het onkruid op de sporen met de hand verwijderen voordat de schoonmaak ervan werd uitbesteed aan private bedrijven die treinsporen aanleggen en onderhouden in opdracht van Infrabel”, haalt het Brusselse hoofdkantoor van ACOD aan. “Sindsdien is dat personeel niet vervangen bij Infrabel.” Daarom raadt de vakbond aan om dat het personeel opnieuw in dienst te nemen en “het onkruid opnieuw met de hand te wieden of biologische producten te gebruiken, zoals vroeger het geval was.”

ACOD herhaalt bovendien dat België zich ingezet heeft om de Europese Green Deal na te leven. De huidige toelating om glyfosaat te gebruiken in de EU loopt af in 2022. Landen als Frankrijk proberen om ermee te stoppen voor deze deadline. Duitsland heeft wil glyfosaat “eind 2023” uit de handel nemen. Het wil zo de massale verdwijning van insecten op het platte land tegengaan.

De vakbond vraagt een dringende risicoanalyse over het gebruik van glyfosaat bij de Belgische spoorwegen. In Wallonië loopt de huidige regeling eind juni af, het overleg gaat daar nog altijd verder.

Corrigeer

MEER NIEUWS