Gemeente koopt gronden voor verkavelingsproject en natuurbehoud

Gemeente koopt gronden voor verkavelingsproject en natuurbehoud

Het moerasbos is waardevol voor zijn fauna en flora. Foto: jdw

Zemst / Weerde -

In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorp Weerde is een woonzone voorzien voor gronden in het binnengebied tussen de Dorpstraat en de Pastorijstraat.

De gemeente is zelf eigenaar van enkele percelen in die zone en zal mee participeren in een verkaveling. Een andere eigenaar heeft daar ook een perceeltje achtertuin maar wenst zelf niet deel te nemen ...

Nieuws uit de buurt