Tel één uur het verkeer in je straat voor een belangrijke bijdrage aan de wetenschap (én een veiligere buurt)

Tel één uur het verkeer in je straat voor een belangrijke bijdrage aan de wetenschap (én een veiligere buurt)

‘Straatvinkers’ in actie tijdens een vorige actie in Leuven. Foto: Julie Putseys

Vilvoorde -

Het verkeer in je straat tellen vanop je eigen stoep. En zo een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek én een meer duurzame mobiliteit. Het klinkt te goed om waar te zijn en toch kan het. Hoe? Door op donderdag 20 mei één uur lang het verkeer in je straat te registreren. Ongeacht waar je woont. Met de gegevens die dat oplevert, wil het burgeronderzoek Straatvinken de mobiliteit in de Vlaamse straten in kaart brengen en de overheden de hand reiken om de doelstelling van minder gemotoriseerd en meer duurzaam vervoer in Vlaanderen waar te maken.

Straatvinken is een initiatief van de UAntwerpen, HIVA- KU Leuven en de Ringland Academie en is dit jaar aan de vierde editie toe. Het project begon in Antwerpen, maar is sindsdien uitgebreid naar de rest van Vlaanderen en Brussel. Het Nieuwsblad is sinds dit jaar partner van Straatvinken. Het opzet is simpel: burgers zoals u en ik vinken een uur lang in hun straat elke passerende voetganger, fietser, tram, bus, auto en bestel- en vrachtwagen af.

De deelnemers worden ook uitgenodigd om via de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer verhalen over hun straat te delen en de leefbaarheid ervan te beoordelen. Met de gegevens die daaruit voortkomen wilt het burgeronderzoek de mobiliteit in de straten in kaart brengen en de overheden de hand reiken om tegen 2030 de beoogde ‘modal split’, met minder gemotoriseerd en meer duurzaam vervoer, te bereiken.

In 2020 namen in heel Vlaanderen alvast meer dan 4.000 burgers deel aan de verkeerstelling. Bewoners van 1.690 straten in 273 Vlaamse gemeenten deelden 3.167 verhalen over de leefbaarheid van hun straat. Ondanks de lockdownmaatregelen kreeg Straatvinken daarmee vier keer meer verhalen binnen dan bij de voorgaande editie.

Schoolomgeving

Dit jaar hebben al 123 steden en gemeenten in Vlaanderen zich geëngageerd om hun deelname aan Straatvinken te bevestigen en hun inwoners aan te moedigen op 20 mei mee te vinken. Tientallen besturen zijn ook al aan de slag gegaan met de resultaten uit de vorige bevragingen en gebruikten de input van de burgers onder meer om na te denken over de (her)aanleg van bepaalde straten. De resultaten van de tellingen worden in het najaar verwacht.

Nieuw voor deze editie is dat ook leerlingen en leerkrachten bij de start of het einde van de schooldag het verkeer gaan tellen in hun schoolomgeving. Dat gebeurt in samenwerking met Octopusplan, de organisatie die pleit voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes.

Zelf deelnemen? Dat kan via deze link.

Alles over Straatvinken en de Week van de straat van 17 tot 23 mei lees je hier.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio