Meer subsidies voor sport

Meer subsidies voor sport

Nu Uyttenhove afgewerkt is, maakt Lochristi werk van de subsidiëring van de sportverenigingen Foto: PEL

Lochristi -

De verschillende subsidiereglementen die betrekking hebben op het sportgebeuren in Lochristi hebben een grondige update gekregen. De subsidiepot gaat omhoog en de administratie voor de verenigingen wordt eenvoudiger.

De decretale beperkingen voor het uitbetalen van subsidies aan sportverenigingen vanuit Vlaanderen zijn weggevallen. De gemeente krijgt de middelen nu via het gemeentefonds en dat biedt meer autonomie om via gerichte subsidies sportverenigingen te ondersteunen. Voor de sportverenigingen betekent dit een algemene administratieve vereenvoudiging en de gemeente kan via de eigen sportdienst controles opzetten.

“Een werkgroep binnen de sportraad heeft de afgelopen maanden de bestaande subsidiereglementen bekeken en nieuwe voorstellen uitgewerkt, die ondertussen door de algemene vergadering van de sportraad en de vzw Sportpromotie positief werden beoordeeld”, zegt sportschepen Sandro Di Nunzio.

Concreet zijn drie subsidiereglementen aangepast. Het reglement voor de werkingssubsidies blijft bestaan, maar wordt een stuk eenvoudiger. Zo valt de bewijslast voor onkosten weg en wordt nu gekeken naar de structuur en de werking zelf . De subsidiepot wordt hiervoor opgetrokken van 45.000 naar 55.000 euro.

Het reglement voor terreinsubsidies is compleet nieuw. Er wordt jaarlijks 15.000 euro uitgetrokken om verenigingen men een eigen infrastructuur bijkomend te ondersteunen. In een derde reglement zijn kleine investeringen in sportinfrastructuur en VTS-opleiding opgenomen (die vroeger in de impulssubsidies zaten). In die pot zit 20.000 euro verzameld.

“In totaal wordt 90.000 euro voorzien om de sportverenigingen te ondersteunen, een kleine 10% meer in vergelijking met de vorige subsidiepot. De gemeente werkt ook nog aan een reglement voor grote investeringen. Wij hopen dit een van de komende maanden klaar te hebben”, zegt Di Nunzio.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio