Doortrekken Geelse ringlaan wordt verder onderzocht

Doortrekken Geelse ringlaan wordt verder onderzocht

Om het dorpshart van Sint-Dimpna van het doorgaand (vracht)verkeer te verlossen, onderzoekt de provincie Antwerpen nu vijf nieuwe ontsluitingsroutes. Foto: Hans Otten

Geel / Mol / Retie / Dessel -

De zoektocht naar de geschikte ontsluitingswegen om de verkeersdruk in Geel en Mol te ontlasten, gaat een nieuwe fase in. Voor beide dossiers zijn vijf tracés uitgefilterd waarvan nu de milieu-impact wordt onderzocht.

Hoe haal je de verkeersdruk uit het centrum van het Geelse Sint-Dimpna, maar maak je de noordoostelijke as naar Retie en Dessel toch vlot bereikbaar? En hoe ontlast je de kern van Mol-Donk? Dat lukt alleen wanneer je nieuwe verbindingswegen aanlegt. Onder de hoede van de provincie Antwerpen is enkele jaren geleden een grootschalig onderzoeksproject gestart naar de meest geschikte tracés. Voor het eerste Geelse vraagstuk kwamen zo negen alternatieven op tafel, voor het Molse zelfs dertien. Anderhalf jaar geleden kwam er al eens een eerste selectie vooraleer een grote volksbevraging volgde. Die resultaten en de toetsing aan een reeks verkeerstechnische criteria levert nu voor ieder dossier vijf tracés op, die nu verder uitgediept worden naar alle mogelijke milieueffecten die een aanleg zou teweegbrengen.

Geelse ringlaan

Om de dorpskern van Sint-Dimpna te ontlasten, houdt de provincie drie opties over die tien jaar geleden bij een eerdere studie ook al als alternatieven naar voor kwamen. G1 is een ontsluiting tussen het einde van de ring R14 in de Dokter Van De Perrestraat (N19) en de Retieseweg (N118) in de buurt van Kievermont. G2 is daarop een variant, waarbij de weg op een bepaald moment afbuigt naar Katersberg, om zuidelijker op de N118 aan te takken. G3 is de zogenaamde oostelijke route, tussen de ringlaan ten zuidoosten van Geel en de N118. G5 maakt dan weer iets noordelijker dan G1 en G2, ter hoogte van Elzenstraat, een verbinding tussen N19 en N118. G9 ten slotte is de combinatie van G3 met G1 of G2, of anders gezegd: het volledige rondmaken van de Geelse ringlaan.

Doortrekken Geelse ringlaan wordt verder onderzocht
Drie van de vijf alternatieven voor Mol volgen quasi dezelfde route, de twee andere lopen langs het kanaal. Foto: RR

Wegen rond Mol

Uit de kern van Mol-Donk moet het verkeer weggehouden kunnen worden met een van drie varianten van één route, of een van twee totaal andere oplossingen. M1 verbindt de N118 (Stenehei Dessel) via Kastelsedijk, Gravenstraat en een nieuw aan te leggen weg ten zuiden van de kanaaloever, met de N18 (Donk). M2 verschilt slechts in het laatste stukje van de M1: de nieuw aan te leggen weg loopt er via de Lichtstraat. M3 houdt dan weer een nieuwe weg ten noorden van de kanaaloever in. Alternatief M11 houdt het simpel en loopt via de noordelijke kanaaloever tussen N18 en N118.

Nieuw is dat de scopingnota route M7, die bij de startnota nog als een van de voorkeuren naar voor werd geschoven, nu toch laat vallen omdat die de kernen van Dessel en Retie te veel zou belasten. Daarom is nu gekozen voor M9bis, dat de verbinding tussen N18 en N118 maakt via een grotendeels nieuw aan te leggen weg langs de zuidelijke oever van het kanaal Bocholt-Herentals.

Doortrekken Geelse ringlaan wordt verder onderzocht
Drie van de vijf alternatieven liggen ten noorden van Geel, eentje ten oosten en de laatste is een combinatie. Foto: RR

In het hele planningsproces is nu pas de tweede van vijf fases achter de rug, zodat het nog enkele jaren duurt vooraleer er op het terrein effectief iets te zien gaat zijn.

www.provincieantwerpen.be

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio