Buurtbewoners willen bibliotheek in Peperbus

Buurtbewoners willen bibliotheek in Peperbus

Fenna Bouve maakte drie schetsen met de ideeën van de buurt. Foto: Victoriano Moreno

Antwerpen / Borgerhout -

PVDA wil opnieuw schot in de zaak Peperbus krijgen. De linkse partij stapte naar honderdvijftig buurtbewoners rond de leegstaande kerk in Borgerhout om hen te bevragen over hun ideeën voor een nieuwe invulling. Ondertussen bereidt de stad Antwerpen een nieuwe projectoproep voor.

De Sint-Jan-Evangelistkerk of de Peperbus in Borgerhout staat al sinds 2018 leeg. De stad Antwerpen zocht een erfpachter om de kerk een nieuwe invulling te geven en vond die in ondernemersorganisatie Unizo, maar die laatste trok vorig jaar de stekker uit heel het project. Terug naar af dus.

Ondertussen staat de kerk nog steeds leeg, maar politieke partij PVDA wil schot in de zaak krijgen en ging ideeën verzamelen in de buurt. “Op nummer één van onze bevraging staat een volwaardige bibliotheek. Meer dan een derde van de bevraagden schoof dit naar voor. Het tweede belangrijkste punt was een buurthuis om elkaar te kunnen ontmoeten en als derde kwam een jongerencentrum naar boven. Er is natuurlijk veel meer mogelijk dan slechts één functie, de kerk is groot genoeg. De ideale bibliotheek is immers ook een ontmoetingsplek voor de buurt en kan ook de rol van buurthuis opnemen”, klinkt het bij de partij.

PVDA stapt nu met de ideeën van de buurt naar het stadsbestuur.“We hopen dat de stad de renovatie van de kerk op zich neemt en dan partners zoekt om mee een invulling te geven aan het pand. Het uit handen geven aan een erfpachter zou jammer zijn”, zegt Jos D’Haese van PVDA. PVDA organiseert woensdag ook nog een buurtmoment om de ideeën verder in de buurt te verspreiden.

De stad gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe erfpachter voor het pand. Daarvoor wordt een nieuwe projectoproep gelanceerd die er ongeveer hetzelfde zal uitzien als de eerste projectoproep waarbij Unizo uit de bus kwam. “De projectoproep is nog in volle voorbereiding, doordat Unizo er onverwacht de stekker uittrok is veel kostbare tijd verloren gegaan. Onze ambitie blijft ongewijzigd om van de Peperbus een fantastisch plek te maken voor de hele stad en voor Borgerhout in het bijzonder. De verwachtingen van de buurt worden daarin uiteraard meegenomen, net zoals ze vorige keer ook werden meegenomen”, zegt schepen van Erediensten Tom Meeuws (Vooruit).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio