Noordpoolgebied warmt nog sneller op dan gedacht

Noordpoolgebied warmt nog sneller op dan gedacht

Foto: rr

De opwarming van het Noordpoolgebied is nog sneller vooruitgegaan dan tot dusver is aangenomen. Met 3,1 graden Celsius is de toename van de gemiddelde Arctische oppervlaktetemperatuur tussen 1971 en 2019 drie maal hoger dan het globale gemiddelde in dezelfde periode. Dat meldt het Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), gevestigd in het Noorse Tromsø, donderdag naar aanleiding van de ministeriële bijeenkomst van de Arctische Raad in Reykjavik.

De stijging is groter dan in eerdere AMAP-inschattingen werd gerapporteerd: toen dachten de wetenschappers dat de opwarming van het Noordpoolgebied meer dan het dubbele van het globale gemiddelde bedroeg. Volgens de prognoses, opgenomen in het nieuwe AMAP-rapport, zullen de gemiddelde temperaturen in het Noordpoolgebied tegen het einde van de eeuw naar verwachting tussen 3,3 en 10 graden Celsius hoger zijn dan het gemiddelde tussen 1985 en 2014.

Het precieze cijfer zal afhangen van de hoeveelheid broeikasgassen die zullen worden uitgestoten. “In de meeste emissiescenario’s (van broeikasgas nvdr.) suggereert de overgrote meerderheid van de modellen (...) dat het Noordpoolgebied tegen 2050 voor het eerst nagenoeg ijsvrij zal zijn in september”, stellen de wetenschappers. September is de maand waarin het pakijs het laagst staat.

Terugtrekkende gletsjers

De invloed van de klimaatverandering op gemeenschappen, ecosystemen en soorten in het Noordpoolgebied is aanzienlijk en versnelt alleen maar, waarschuwen de klimaatexperten. De nieuwe observaties hebben snelle en omvangrijke veranderingen in de regio aan het licht gebracht, die tot ver buiten het Noordpoolgebied voelbaar zijn. Door het verlies van zee-ijs, de terugtrekkende gletsjers en de verkleinde sneeuwlaag komen voorheen neergeslagen schadelijke stoffen vrij. Ook als het niveau van milieuschadelijke stoffen daalt, vormen enkele stoffen, zoals kwik, een bedreiging voor mensen en dieren. Ook microplastic, dat zowel in sneeuw als in ijs, zeewater, oceaansedimenten en op arctische stranden gevonden werd, zal een groeiend probleem vomen voor het gebied.

Het AMAP is een werkgroep van de Arctische Raad, die precieze informatie over de staat van het milieu in het Noordpoolgebied moet verschaffen. Daarnaast moet het AMAP de betrokken regeringen met wetenschappelijke raad bijstaan in hun inspanningen om de verontreinigende stoffen in het Noordpoolgebied en de klimaatcrisis te bestrijden.

Corrigeer

MEER NIEUWS