Overdekte tennishal komt op sportsite na goedkeuring GRUP Bergenmeers

Overdekte tennishal komt op sportsite na goedkeuring GRUP Bergenmeers

De tennishal komt tussen het voetbalterrein, de bestaande sporthal en het Damvalleimeer Foto: if

Destelbergen -

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bergenmeers werd afgelopen week op de gemeenteraad goedgekeurd. Niets staat de inplanting van de bijkomende tennishal voor RACSO nu nog in de weg. Het dossier werd al opgestart in 2018.

Het gemeentebestuur gaf de tennisclub eerder een stuk meersland in erfpacht, naast de huidige terreinen van RACSO, maar ook vlakbij de Damvallei. Voor de oprichting van een extra tennishal was het evenwel ...

Nieuws uit de buurt