Parlement reikt oplossing aan voor dubbele aanrekening netkosten zonnepaneleneigenaars

Parlement reikt oplossing aan voor dubbele aanrekening netkosten zonnepaneleneigenaars

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Er ligt een oplossing klaar voor eigenaars van zonnepanelen die door de afschaffing van de virtueel terugdraaiende teller geconfronteerd worden met hoge afrekeningen en een dubbele aanrekening van het gebruik van het elektriciteitsnet. Een voorstel dat energieregulator VREG de mogelijkheid geeft om tarieven met terugwerkende kracht aan te passen en betrokken verbruikers te compenseren is woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Begin dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof het voordelige systeem van de virtueel terugdraaiende teller voor mensen met zonnepanelen. Een streep door de rekening van gezinnen met een digitale meter en zonnepanelen. De regering werkte wel een compensatieregeling uit, maar er waren nog meer implicaties.

Zo moesten op 1 maart 2021, de dag van de bekendmaking van het arrest, de meterstanden nog worden doorgegeven aan de leveranciers. Op basis daarvan zou dan een tussentijdse berekening en factuur worden gemaakt. Maar die afrekening heeft dus enkel betrekking op de wintermaanden, maanden waarin zonnepanelen minder stroom opleveren, en het verbruik in die wintermaanden kan bovendien niet meer gecompenseerd worden door de zomermaanden. Gevolg: veel gezinnen kregen een hoge afrekening voorgeschoteld.

Bovendien kregen de betrokken gezinnen bij die afrekening twee keer kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet aangerekend. Zo moesten ze zowel het klassieke distributienettarief ophoesten als het prosumententarief voor zonnepaneleneigenaars, al spreekt energieregulator VREG tegen dat het echt gaat om een dubbele aanrekening van netkosten.

In een voorstel van decreet hebben Andries Gryffroy (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Robrecht Bothuyne (CD&V) nu een voorzet voor een oplossing uitgewerkt. Zo laat het voorstel toe om tarieven met terugwerkende kracht aan te passen, iets wat tot nog toe niet kon. Volgens Gryffroy krijgt de VREG in het voorstel een kader om een “dubbeltelling” weg te werken en zo “30.000 à 40.000 gezinnen” te compenseren. Het zou dan gaan om een compensatie van naar schatting “gemiddeld 150 euro per gezin”. De oplossing zou volgens Gryffroy ook kunnen toegepast worden op de resterende groep van 470.000 zonnepaneleneigenaars die later nog moeten overschakelen op de digitale meter.

De meeste oppositiepartijen onthielden zich bij de stemming, alleen PVDA stemde tegen. De oppositiepartijen hebben onder meer kritiek op het gebrek aan garanties in het voorstel. Zal de VREG wel willen volgen? Zal de oplossing niet doorgerekend worden in de stroomfactuur? Er is ook kritiek op het artikel waarin wordt vastgelegd dat een burger zijn recht op compensatie verliest wanneer hij een rechtsvordering indient.

Corrigeer

MEER NIEUWS