Provincie en gemeenten vragen meer hoffelijkheid voor woonparken

Floris Sebreghts (midden) in zijn riante tuin nabij het Peerdsbos in het bijzijn van schepen Paul De Swaef (l) en gedeputeerde Luk Lemmens (r), die de woonparken beter willen beschermen. Foto: jaa

Schoten / Schilde / Brecht / Brasschaat -

In zowel Schoten, Schilde, Brasschaat als Brecht hebben lokale besturen nieuwe regels opgesteld om hun meest riante woonwijken zo groen mogelijk te houden. De tuinen in pakweg Schotenhof (Schoten), Vriesdonk (Brasschaat) en Steynhoeve (Schilde) hebben niet zelden de allures van een park. “Daardoor bepalen ze mee het groene karakter van de stadsrand, maar wat meer ‘hoffelijkheid’ voor die zogenaamde woonparken is op z’n plaats. Door ontbossing en versnippering staan ze onder druk”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), trekker van dit dossier en bevoegd voor ruimtelijke ordening

Een woonpark is een zone in een bosrijk gebied waar wonen toegestaan is. Daarvoor werden eerder door Vlaanderen al algemene regels opgesteld, maar die worden nu verfijnd, verbeterd en eenvormig gemaakt ...

Nieuws uit de buurt