Vlaamse regering wil af van kloof tussen kinderopvang en kleuterschool

Vlaamse regering wil af van kloof tussen kinderopvang en kleuterschool

Foto: put

De Vlaamse regering wil nagaan of en hoe de afstand tussen de kinderopvang en het kleuteronderwijs kan verkleind worden. Door 12 vernieuwende projecten te steunen wil de regering de komende jaren experimenteren met de zogenaamde ‘doorgaande lijn’ tussen de kinderopvang en het onderwijs. Dat melden Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Vlaanderen kent om historische redenen een gesplitst systeem van kinderopvang en kleuteronderwijs. Die afscheiding maakt dat er vaak een kloof of toch een zekere afstand is tussen de kinderopvang en het onderwijs. De Vlaamse regering wil nu nagaan of ze die kloof niet kan verkleinen door de kinderopvang naadloos te laten overgaan in de kleuterschool.

1,8 miljoen

Concreet voorziet minister Beke 1,8 miljoen euro uit de relancemiddelen voor 12 vernieuwende projecten. Bedoeling is dat die projecten - waarin kinderopvanginiatieven samenwerken met scholen en buitenschoolse opvang - experimenteren met een geïntegreerde werking van opvang en onderwijs en op die manier een soort ‘doorgaande lijn’ creëren voor kinderen van 0 tot 6 jaar. In een eerste stap is het de bedoeling om alle (regelgevende) drempels in kaart te brengen en nadien is het de bedoeling een regelluw kader te creëren waardoor er echt doorgaande lijn en een meer geïntegreerde werking kunnen volgen. Voor elk project is een subsidie van 45.000 euro op jaarbasis voorzien en dat gedurende drie jaar.

Warm leerbad

“Het gaat hier telkens om partners uit kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang die lokaal samen inzetten op één continuüm tussen zorg, opvoeding, leren en spelen voor kinderen tussen 0 en 6 jaar”, legt minister Beke uit. Bedoeling is ook dat er extra aandacht gaat naar de verwerving van het Nederlands. “We willen kinderen op heel jonge leeftijd aan boord houden. De kleuterklas wordt meer dan ooit een warm leerbad, waarin kinderen die thuis geen Nederlands spreken ook sterk ondergedompeld worden in onze taal”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts.

Corrigeer

MEER NIEUWS