Vredesinstituut: “Vuurwapenbezit in België neemt weer toe tot 805.148 wapens”

Genrebeeld. ©  fvv

Bron: BELGA

Vijftien jaar na de verstrenging van de Wapenwet zet het bezit van vuurwapens weer in stijgende lijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut. Tienduizenden Vlamingen overwegen vandaag voor het eerst of opnieuw een vuurwapen te kopen. Daar spelen onveiligheidsgevoelens een belangrijke rol bij.

De verstrengde Wapenwet kwam in 2006 tot stand na de dodelijke raid van Hans Van Themsche in Antwerpen. Nadien daalde het aantal vuurwapendoden in ons land stevig: van 314 in 2003 naar 148 in 2017, een halvering. Het aantal moorden gepleegd met een vuurwapen daalde zelfs nog sterker: van 53 in 2003 naar 12 in 2017.

LEES OOK. Ontmijningsdienst haalt twee vrachtwagens vol oorlogsmunitie uit huis: “Uit de hand gelopen hobby” (+)

Ook het vuurwapenbezit nam de eerste jaren een forse duik, maar neemt sinds 2010 wel weer toe, zowel in België als in Vlaanderen. Van 787.858 geregistreerde vuurwapens in 2006 ging het naar 707.869 in 2010, maar in 2019 ging het opnieuw om 805.148 vuurwapens. Dat zijn de cijfers voor heel België. In Vlaanderen was in 2019 sprake van 335.000 actieve vuurwapens. 

4% overweegt aanschaf

In de bevraging van het Vredesinstituut van 2.500 Vlaamse volwassenen geeft 4 procent aan de aanschaf van een vuurwapen te overwegen. Zelfbescherming en veiligheid zijn de meest genoemde motieven. Of iemand zich onveilig voelt of openstaat voor het idee dat burgers het recht in eigen handen mogen nemen, blijkt overigens belangrijker voor de wens om een wapen te bezitten dan of iemand recent zelf slachtoffer werd van een misdrijf. 

“Vooral die meer abstracte gevoelens van onveiligheid blijken dus een goede voorspeller van iemands wens om een vuurwapen aan te kopen”, zegt onderzoeker Diederik Cops van het Vredesinstituut. “Een illustratie daarvan zien we bijvoorbeeld in de fikse stijging in het aantal afgeleverde voorlopige sportschutterslicenties in de nasleep van de reeks terroristische aanslagen in Europa in 2015.” 

Nu de interesse weer toeneemt, is het belangrijk dat de barrière voor wapenbezit hoog genoeg blijft zodat personen niet om de verkeerde redenen toegang tot een vuurwapen krijgen, benadrukt het Vredesinstituut. “Omwille van de grote maatschappelijke impact zal illegale wapenhandel op Europees niveau gelukkig één van de beleidsprioriteiten blijven. Een sterke wapenwetgeving en een goed controlesysteem zijn hierbij cruciaal. Ook in België moeten de regels eenvoudiger en moeten er nog een aantal gaten in de wetgeving gedicht worden”, vindt directeur Nils Duquet.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen