Tremelo werd SAVE-gemeente

Tremelo werd SAVE-gemeente

Foto: if

Tremelo -

Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is, ging het lokaal bestuur van Tremelo in 2017 het SAVE-engagement aan, waarbij ze beloofden een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Intussen werden de zeven doelstellingen uit het actieplan verkeersveiligheid behaald. Zo wordt er gewerkt aan het oplossen van slecht of onlogisch ingerichte kruispunten en verkeerssituaties en legt de gemeente de laatste hand aan het invoeren van een zone 50 in alle binnengebieden. Weldra wordt een netwerk van fietsstraten ingevoerd en een veilige fietsstratenverbinding tussen centrum Tremelo en centrum Baal. Als beloning reikte Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) op 4 juni het SAVE-label aan Tremelo uit.

Nieuws uit de buurt