Scholen sturen vaker jongens door naar CLB

Scholen sturen vaker jongens door naar CLB

Foto: Jimmy kets

CLB’s zien meer jongens voorbijkomen dan meisjes. In 2019-2020 werden in totaal over alle niveaus van het onderwijs, van het kleuter- tot het middelbaar onderwijs, 249.960 leerlingen begeleid: 58 procent van hen zijn jongens, 42 procent meisjes. Dat blijkt al minstens de laatste vier schooljaren het geval te zijn, schrijft De Morgen zaterdag.

Het gaat over leerlingen die bij het CLB binnenlopen op vraag van scholen, ouders of leerlingen zelf. De aanleiding daarvoor kan zeer verschillend zijn. Denk aan: iemand die moeite heeft met leren, een verbrokkelde schoolloopbaan, psychische klachten.

Vooral de dossiers over gedragsproblemen vallen op. Zo’n 12.390 jongens werden vorig schooljaar bij het CLB begeleid hiervoor. Dat is goed voor 81 procent. Oftewel: vier keer meer dan bij meisjes, voor wie 2.787 dossiers aangemaakt werden.

Ook in dossiers over slechte concentratie (74 procent jongens), beperkte motivatie (73 procent jongens), vermoeden van autisme (75 procent jongens) en tijdelijke uitsluiting (83 procent jongens) is er duidelijk een verschil met meisjes.

Emoties uiten zich naar buiten

Volgens Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk en Inge Van Trimpont, directeur van de ondersteuningscel van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) hebben jongens niet meer problemen dan meisjes. Ze wijzen naar de grotere neiging tot ‘externaliserend gedrag’ bij jongens. Dat betekent dat ze problemen of emoties naar buiten toe uiten. Bijvoorbeeld door kwaad of agressief te worden als iets mislukt.

Ondanks die verklaring geven de CLB’s wel aan bezorgd te zijn over de ongelijke situatie. “Onze cijfers leren ook dat meer jongens doorverwezen worden naar het buitengewoon en deeltijds onderwijs”, zegt Grielens. “En dat heeft natuurlijk een effect op hun loopbaanmogelijkheden.”

Corrigeer

MEER NIEUWS