Topmagistraat Johan Sabbe schuldig aan aanranding van zijn chauffeur en ongewenst seksueel gedrag

Johan Sabbe. ©  Frederiek Vande Velde

Johan Sabbe, de geschorste Oost-Vlaamse procureur des Konings, is schuldig aan aanranding van de eerbaarheid van zijn vrouwelijke chauffeur en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De topmagistraat krijgt vier maanden cel met uitstel wegens zijn blanco strafblad en zijn professionele verdiensten. Dat heeft het Gentse hof van beroep maandagnamiddag beslist.

LEES OOK. Vrouwelijke chauffeur richt zich tot topmagistraat Johan Sabbe: “Ik moest de aanranding ondergaan” (+)

Sabbe werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Het parket-generaal in Gent voerde een onderzoek naar de feiten, maar de tuchtrechtbank wachtte het resultaat niet af en legde in oktober zes maanden schorsing op, waarvan drie met uitstel. Bij de behandeling van de zaak voor de tuchtrechtbank had Sabbe gesteld dat er niets tegen de wil van de vrouw was gebeurd, en hij verwees naar chatconversaties tussen hen. Na het strafonderzoek besliste het parket-generaal dat Sabbe zich voor de strafrechter moest verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

“Onaanvaardbaar gedrag”

Sabbe ontkende dat hij zijn vrouwelijke chauffeur had betast in het kruis en aan de borsten, en kaderde het sturen van expliciete berichten en een foto in zijn onderbroek in een aantrekkingsspel tussen twee volwassenen. Het hof van beroep achtte zowel de aanranding van de eerbaarheid als het ongewenst seksueel gedrag op het werk bewezen. “Het hof ziet geen reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van (naam chauffeur, red.) over de betastingen aan haar borsten en haar vagina”, zei voorzitter Koen Defoort. “Als procureur des Konings had hij een voorbeeldfunctie en had hij de laatste moeten zijn om dergelijke feiten te plegen.”

Sabbe ging zelf voor de vrijspraak, maar kreeg eerder op zijn proces te horen dat hij twaalf maanden cel riskeerde. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel. Het hof, dat sprak over “ernstige feiten” en “onaanvaardbaar gedrag”, legde een lagere straf op dan de minimumstraf voorzien door de wet en verwees daarvoor naar de “vele professionele verdiensten” van Sabbe en zijn blanco strafblad.

Voor de feiten riskeerde Sabbe een straf tussen zes maanden en vijf jaar cel. “De feiten zijn ernstig”, motiveerde voorzitter Defoort de strafmaat. “Als procureur des Konings heeft hij zich schuldig gemaakt aan ongepast seksueel gedrag en als triest hoogtepunt aanranding van de eerbaarheid.”

Schadevergoeding

Wegens het voorrecht van rechtsmacht werd de zaak door het hof van beroep behandeld en kan de topmagistraat alleen in cassatieberoep gaan tegen het arrest. Sabbe heeft daarvoor vijftien dagen de tijd maar de verdediging heeft nog niet beslist of er beroep komt. Het hof sprak geen ontzetting uit de rechten uit, wat zou betekenen dat hij zijn functie in theorie opnieuw zou kunnen uitvoeren. Volgens Filip Van Hende, de advocaat van Sabbe, heeft de tuchtrechtbank al uitspraak gedaan over de feiten en kan geen eventuele ontzetting uit het ambt meer opgelegd worden.

Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 4.100 euro en 780 euro rechtsplegingsvergoeding.

Reactie verdediging Johan Sabbe: “Geen nieuwe tuchtzaak op basis van deze uitspraak”

Sabbe wil terug aan de slag en volgens zijn verdediging staat het arrest van het Gentse hof van beroep dat niet in de weg. “Er kan geen nieuwe tuchtzaak geopend worden op basis van deze uitspraak. Hij is door de tuchtrechtbank voor deze feiten al gestraft en heeft die straf uitgeboet”, zegt advocaat Filip Van Hende.

“De tuchtzaak is voorbij”, stelt Van Hende. “Na de uitboeting van de tuchtstraf heeft men gewerkt met een voorlopige maatregel om te beletten dat hij terug zou komen op het werk tijdens de strafprocedure, maar dat verloopt als de cassatietermijn voorbij is. Dan is het arrest definitief en zal het de vraag zijn wat er gaat gebeuren. Daar gaan we ons rustig over beraden.”

Sabbe zelf gaf geen commentaar op het arrest.(mtm, mkm)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer