Kleindochter schenkt 57 tekeningen avant-gardist Michel Seuphor aan KMSKA

Kleindochter schenkt 57 tekeningen avant-gardist Michel Seuphor aan KMSKA

Seuphor schildert in Parijs in 1960. Foto: RR

Antwerpen -

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen krijgt 57 tekeningen van Michel Seuphor. Kleindochter Sophie maakte de onverdeelde erfenis van de voorvechter van de abstracte kunst over aan het KMSKA. Het museum zal de aanwinst in het prentenkabinet tonen bij de opening over enkele jaren.

Het is de allereerste keer dat het KMSKA zo’n grote schenking van een abstract kunstenaar ontvangt. Zij kwam er op initiatief van kleindochter Sophie Berckelaers, die de werken in naam van de hele familie aan het museum afstaat om de belangrijke rol van haar grootvader blijvend te herdenken.

In 1999 stierf Michel Seuphor op hoge leeftijd in Parijs waar hij het grootste deel van zijn leven verbleef en internationaal faam verwierf als voorvechter van de abstracte kunst en van het werk van zijn vriend Mondriaan in het bijzonder. In Frankrijk herdoopte hij zich definitief tot Seuphor en schreef hij enkel nog in het Frans.

Het is ook in Parijs dat hij zich naast criticus en dichter als plastisch kunstenaar ontpopte. Zijn specialiteit waren pseudo-abstracte leemtetekeningen, waarin hij met lijnen van diverse lengten ritmes, vormen en soms vage figuren suggereerde. De schenking aan het KMSKA bestaat uit 57 dergelijke tekeningen, gemaakt in de jaren zeventig, tachtig en negentig van vorige eeuw.

Kleindochter schenkt 57 tekeningen avant-gardist Michel Seuphor aan KMSKA
Un drapeau pour Anvers, Port Loyal. 1990. Foto: KMSKA

Parijs bracht hem bekendheid, maar de basis van zijn werk legde Seuphor in Antwerpen, waar hij in 1901 als Fernand Berckelaers geboren werd. Samen met schilder Jozef Peeters verdedigde hij de avant-garde in het revolutionaire tijdschrift Het Overzicht. Zijn weg kruiste voortdurend die van vriend Paul Joostens en zijn vijand Paul van Ostaijen. Eind jaren vijftig nam Seuphor vanuit Parijs de verdediging op van de nieuwe abstracte stromingen in Antwerpen.

Na zijn dood verwierf de stad Antwerpen het archief en de bibliotheek van Michel Seuphor, die ondergebracht werden in respectievelijk het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Met de schenking aan het KMSKA wordt nu ook het plastische oeuvre van Seuphor in zijn geboortestad verankerd. “We geloven dat onze grootvader blij zou zijn met deze schenking waarin we terugkeren naar zijn artistieke roots”, gelooft Sophie Berckelaers.

In 1977 schonk Seuphor zelf een deel van zijn oeuvre en belangrijke kunstcollectie aan het pas geopende Centre Pompidou in Parijs, dat er een tentoonstelling rond maakte.

www.kmska.be

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio