Warmwaterlagen blijken geschikt voor diepe geothermie

Warmwaterlagen blijken geschikt voor diepe geothermie

Met speciale vrachtwagentjes die trillingen uitzenden, bracht Hita in december vorig jaar de warmwaterlagen in de ondergrond in kaart. Foto: Hans Otten

Herentals / Olen -

De zware trillingen die enkele merkwaardige vrachtwagentjes eind vorig jaar in de ondergrond van Herentals en Olen uitstuurden, brachten goed nieuws naar boven. Het warme water in de bodem is geschikt voor geothermie.

Een kleine colonne van witte vrachtwagens trok midden december vorig jaar een week lang stapvoets door het grensgebied tussen Herentals en Olen. In de zone van zes vierkante kilometer tussen de N152 in het westen, de E313 in het zuiden, de Oevelseweg in het oosten en de N13 in het noorden stuurden ze om de twintig meter met enorme trilplaten seismische trillingen in de bodem. Verspreid over het werkgebied pikten 2.500 sensoren zoals bij echolocatie de trillingen op die door objecten of aardlagen in de ondergrond werden teruggekaatst. Het doel: de precieze locatie van de ondergrondse lagen warm water in de buurt in kaart brengen.

“De resultaten van die seismische campagne hebben we dit voorjaar verwerkt en blijken erg veelbelovend te zijn”, zegt Geert De Meyer van Hita uit Geel. Dat is een klein bedrijfje dat enkele jaren geleden speciaal is opgericht om in de Kempen geothermieprojecten op poten te zetten. Onder meer op Heizijde in Turnhout startte Hita een gelijkaardig project op dat enkele stappen voorloopt op dat in Herentals-Olen. “De bevindingen inzake temperatuur en debiet zijn alleszins van die aard dat we nu een vervolgtraject kunnen starten om te zien in hoeverre er belangstelling is om warm water als warmtebron aan te wenden.”

Warmwaterlagen blijken geschikt voor diepe geothermie
Het onderzoek gebeurde op de grens van Herentals en Olen, in de buurt van het sluizencomplex. Foto: Hans Otten

Geothermiecentrale

Daarbij richt Hita zich vooral ook op de bedrijven op de industriezone in het gebied. De Kempense bodem heeft een specifieke opbouw: die heeft een kalksteenlaag die heel erg waterdoorlatend is, maar tegelijkertijd een kleisteenlaag die de warmte vasthoudt. Daardoor is het water met 70 graden Celsius op een diepte van anderhalve tot twee kilometer ietsje warmer dan elders, maar het is tegelijk niet warm genoeg om aan te wenden voor industriële processen of om er elektriciteit mee te produceren, maar wel ideaal om een warmtenet te ontwikkelen. Als de belangstelling groot genoeg is, wil Hita een geothermiecentrale bouwen.

“De stad Herentals en gemeente Olen willen in het gebruiken van diepe geothermie voor verwarming een voortrekkersrol spelen in de regio”, zegt Geert De Meyer. “We gaan nu de verdere gesprekken met die lokale besturen en de industrie in de regio aan om hun warmtevraag te bepalen. Het doel is uiteindelijk om echt naar dat warm water te gaan boren, maar dan zijn we al enkele stappen verder. Want je moet natuurlijk niet alleen een of meerder geothermiecentrales bouwen, je moet tegelijkertijd ook een warmtenet aanleggen. We gaan ervan uit dat zo een project toch vier à vijf jaar duurt voor het echt operationeel is. We hopen stapsgewijs de Kempen mee te verduurzamen en zijn ervan overtuigd dat diepe geothermie daarin een plaats heeft.”

De dure seismische campagne voerde Hita op eigen kosten uit. Het brengt voor het innovatieve bedrijfje pas geld op wanneer het warm water aan klanten kan verkopen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio