Nijlen gaat op zoek naar 24.000 ton CO2

Nijlen gaat op zoek naar 24.000 ton CO2

Nijlen wil een steentje bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde. Foto: BELGA

Nijlen -

De uitstoot van het broeikasgas CO2 is de voorbije jaren in Nijlen licht gedaald, maar net als elders nog niet voldoende. Om die trend te versnellen, worden een aantal maatregelen vooropgesteld.

In 2011 werd in de gemeente nog meer dan 70.000 ton CO2 uitgestoten, ondertussen is dat cijfer gezakt naar iets onder de 70.000. De daling is er, maar ze blijft eerder beperkt. “Om de ambitie van min veertig procent tegen 2030 te realiseren, moet er een tandje bij worden gestoken. Er zou nog zo’n 24.000 ton extra CO2 bespaard moeten worden”, zegt schepen van Milieu Tom Covens (CD&V).

Daarom werd in de gemeenteraad een energie- en klimaatplan goedgekeurd. “We gaan voor een gemeente met energiezuinige woningen, waar veel gefietst wordt, met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving, waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én waar energie betaalbaar is voor iedereen”, vat de schepen samen.

Nijlen gaat op zoek naar 24.000 ton CO<sub>2</sub>
Schepen Tom Covens. Foto: Joren De Weerdt

Dat zal natuurlijk afhangen van de concrete acties die genomen worden. “We willen de gemeentelijke gebouwen grondig renoveren op energetisch vlak. We gaan ook gratis renovatieadvies aan huis geven om energiebesparende maatregelen door te voeren en gaan burgers meer sensibiliseren. Er worden ook groepsaankopen georganiseerd, we rollen een netwerk uit van trage verbindingen, zetten in op deelsystemen voor fiets en auto en we ontharden en vergroenen de speelplaats van Goezo! Klokkenlaan”, somt de schepen op.

Nijlen wil de komende jaren ook meer bomen aanplanten langs landbouwwegen en aan bosuitbreiding doen. “Inwoners zullen ook de mogelijkheid krijgen om te participeren in hernieuwbare energie op gemeentelijke daken”, geeft Covens nog mee.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio