Voetbeeklaan krijgt nieuwe riolering

Voetbeeklaan krijgt nieuwe riolering

De Voetbeeklaan. Foto: Jan Brys

Kapellen / Putte-Kapellen -

In de Voetbeeklaan is de riolering aan vervanging toe. Het gemeentebestuur gaat er over tot de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de gemengde riolering van de Jagersdreef. Het regenwater komt terecht in de Voetbeek. Er komt een nieuwe rijbaan. Bedoeling is om die maximaal te ontharden om zo een betere infiltratie van het regenwater te bekomen. Door de rijweg te versmallen kunnen de bestaande groenbermen worden verbreed. De huidige bomen blijven zo veel mogelijk behouden. De kosten van dit project worden geraamd op 706.288 euro, integraal gefinancierd door Water-Link de Vlaamse overheid. Het begin van de werken is voorzien begin 2022.

De Voetbeeklaan.
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio