Hoge PFOS-concentraties gemeten in Mechelen, Willebroek en Kleine-Brogel

Hoge PFOS-concentraties gemeten in Mechelen, Willebroek en Kleine-Brogel

Themabeeld Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Mechelen / Willebroek / Peer / Kleine-Brogel -

De Vlaamse regering kreeg vrijdagavond van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, te horen dat op drie plaatsen de PFOS-normen overschreden worden. Het gaat over sites in Mechelen, Willebroek en Kleine-Brogel. In Mechelen gaat het om de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat. Daar komen maatregelen, schrijft VRT NWS zaterdag.

“Op het moment dat de brandweer verhuisde naar de nieuwbouw aan de Nekkerhal, is er in 2017-2018 een afsluitend onderzoek gebeurd”, aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in het Radio 1-programma De Ochtend. “Maar er is van OVAM nooit een signaal gekomen dat er bijzondere maatregelen moesten komen. En nu krijgen we plots het bericht dat de norm 12 keer overschreden is en dat er extra maatregelen nodig zijn.”

Het onverharde deel op de site van de oude brandweerkazerne in Mechelen zal worden afgesloten zodat kinderen er niet meer kunnen op spelen. Dat laat het Mechelse stadsbestuur zaterdagmiddag weten. Daarnaast wordt het verharde gedeelte wekelijks afgespoeld met water. In een straal van 100 meter vraagt het stadsbestuur om geen grondwater te gebruiken en om niet te veel groenten uit de tuin te eten. Wanneer er toch groenten uit eigen tuin worden geconsumeerd, raadt het stadsbestuur aan deze eerst zeer grondig te wassen. Ook wordt gevraagd geen compost uit eigen tuin te gebruiken, de verstuiving van braakliggende grond zoveel mogelijk te vermijden en een goede hygiëne toe te passen zoals het wassen van handen, maar ook het schoonmaken met water van binnenruimten.

Deze straal van 100 meter is naar de inschatting van Zorg en Gezondheid momenteel voldoende, omdat bij verspreiding door brandblusschuim er momenteel van uitgegaan wordt dat PFAS-bodemvervuiling (PFAS is de verzamelnaam van PFOS, nvdr) niet ver verspreid wordt in de omgeving. Het grondwater blijft wel uiterst kwetsbaar voor vervuiling. Een eerder onderzoek van OVAM op twee dergelijke sites toonde een snelle daling aan van de PFAS-concentraties bij dergelijke bron in functie van de afstand. Op 24 juni krijgen de bewoners van de buurt rondom de oude brandweerkazerne tijdens een infoavond alle info over de te nemen maatregelen.

Somers vreest dat heel wat brandweersites in Vlaanderen een mogelijk risico inhouden, omdat in het brandweerschuim het vervuilende PFOS zat. “We moeten zo snel mogelijk op al die sites metingen uitvoeren zodat we de omvang van het probleem kunnen inschatten”, zegt Somers.

Willebroek

In Willebroek wordt verbaasd gereageerd op het bericht over de resultaten van de bodemonderzoeken op haar grondgebied. “Het is onbegrijpelijk dat we de informatie over deze gevoelige materie via de pers moeten vernemen”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “We vragen met aandrang aan OVAM en de VMM om extra metingen uit te voeren. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de exacte omvang van de verontreiniging en gepaste acties kunnen ondernemen.”

In Willebroek zijn te hoge PFOS-waarden gemeten in de gebieden Fabrieksloop en Broek De Naeyer. Momenteel zijn geen bijkomende maatregelen nodig maar de gemeentelijke veiligheidscel volgt de situatie op de voet op.

Corrigeer

MEER NIEUWS