Vlaams regering vraagt alle burgemeesters om voorzorgsmaatregelen te nemen rond brandweeroefenterreinen voor PFOS-vervuiling

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

Alle Vlaamse burgemeesters hebben een brief in de bus gekregen waarin hen wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen in de buurt van brandweeroefenterreinen. Dat meldt de Vlaamse regering. Brandblusschuim is immers een bron van PFOS.

jvhBron: BELGA

De brief wordt aangekondigd door de Vlaamse ministers Bart Somers, Zuhal Demir en Wouter Beke, en is gericht aan alle provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen. De brief bevat aanbevelingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Gevraagd wordt om een inventarisatie te maken van terreinen die mogelijk verontreinigd zijn met PFAS. Dat is de verzamelnaam van de chemische stof PFOS. Zo kunnen de meest risicovolle zones worden onderzocht.

Maar de regering gaat ook al een stap verder. Voor alle brandweeroefenterreinen, voormalige brandweeroefenterreinen en sites waar zware chemische branden hebben plaatsgevonden worden “voorzorgsmaatregelen” geadviseerd. Brandblusschuim is immers een bekende bron van PFOS. De kans op verontreiniging met PFOS is op deze terreinen dan ook het grootst. Het gaat naar schatting om enkele tientallen sites, vermoedelijk een veertigtal.

Die voorzorgsmaatregelen - in afwachting van verdere metingen en onderzoek - zijn onder meer het verharde terrein op de site wekelijks met nat kuisen, het ontoegankelijk maken van onverharde terreinen voor kinderen en beperkingen voorstellen voor eieren en groenten in een perimeter van 100 meter rond de site. Zo wordt de meest kwetsbare bevolking (onder meer kinderen jonger dan 12 jaar) in die perimeter geadviseerd geen zelfgeteelde groenten te eten, of wordt iedereen in die perimeter geadviseerd geen eigen-geteelde eieren te eten.

Voor heel Vlaanderen adviseert het agentschap Zorg en Gezondheid een gezonde mix van voeding van verschillende bronnen te gebruiken. Er is geen reden tot paniek of ongerustheid, klinkt het nog.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over PFOS-PFAS

Video

Keuze van de redactie